Search En menu en ClientConnect
Search
Results
Top 5 search results See all results Advanced search
Top searches
Most visited pages

  Aastal 1958 asutatud ELi pank on sellest ajast alates investeerinud üle triljoni euro. Arvestame kõikides tegevustes kliimameetmetega, kuid prioriteedina keskendume järgmistele valdkondadele:

  • kliima ja keskkond,
  • ühtekuuluvus,
  • innovatsioon, digi- ja inimkapital,
  • väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted,
  • kestlikud linnad ja piirkonnad ning
  • säästev energia ja loodusvarad.

  EIP töötab tihedas koostöös teiste ELi institutsioonidega, et soodustada Euroopa integratsiooni, edendada ELi arengut ja toetada ELi poliitikameetmeid enam kui 160 riigis kogu maailmas.

  Üksuse EIP Global kaudu, mis loodi 2022. aastal meie arengurahastuse mõju suurendamiseks, aitame lahendada üleilmseid probleeme ning luua kasvu ja võimalusi kõigil kontinentidel.

  Kiirülevaade faktidest
   

  Peakorter ja ajalugu

  1958. aastal Brüsselis asutatud EIP kolis 1968. aastal Luxembourgi. Ülevaade meie ajaloost ja meie hoonete tutvustus

  Faktid ja arvud

  EIP Grupp on tugevalt keskendunud mõjule. Tutvuge EIP tegevuse makromajandusliku panuse hindamisega Euroopas ja kohustuslike põhiandmetega

  Mida me pakume

  Pakume laene, tagatisi, omakapitaliinvesteeringuid ja nõustamisteenuseid. Lugege lähemalt meie finantstoodete kohta

  Kus me töötame

  Me töötame enam kui 160 riigis, Euroopa Liidus ja väljaspool. Tutvuge meie projektidega

  Euroopa Investeerimisfond

  EIF on spetsialiseerunud väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele ning riskikapitali investeeringutele. Lugege selle kohta, kuidas me toetame väikeettevõtteid ja keskmise kapitalisatsiooniga ettevõtteid

  Meie inimesed

  EIP-l on praegu enam kui 4000 töötajat, nii Luksemburgis kui ka välisesindustes. Vaadake lähemalt meiega koos töötamise kohta

  Meie töö

  Oleme suurim mitmepoolne finantseerimisasutus maailmas ning üks suuremaid kliimarahastuse pakkujaid. Toetame projekte, mis edendavad ELi eesmärke. Uurige lähemalt

  Meie projektid

  Aitame rahastada suure- ja väikesemahulisi investeerimisprojekte, mis toetavad ELi poliitikaeesmärke. Lugege meie projektide kohta Euroopas ja mujal maailmas

  Üleilmsete probleemide lahendamine

  Me usume, et mitmepoolse tegutsemise ning arengu ja majanduskasvu tõhusalt toetamise vajalikkus väljaspool Euroopat ei ole kunagi olnud suurem. Vaadake, kuidas EIP ja tema partnerid koos töötavad

  EIP fundeerimine

  Iga liikmesriigi osa panga kapitalis vastab selle riigi majanduslikule osakaalule Euroopa Liidus tema ühinemise ajal. Vaadake EIP kapitali jagunemist

  Meie vahendid

  EIP on rahaliselt iseseisev ning hangib rahalisi vahendeid, emiteerides võlakirju kapitaliturgudel. Meie suurepärane krediidireiting tagab selle, et hangime raha hea intressimääraga. Tutvuge lähemalt meie ressursside ja roheliste võlakirjadega

  Meie kliendid

  Anname laenu avalikule ja erasektorileToetame väikeettevõtteid kohalike pankade kaudu, samas kui keskmise kapitalisatsiooniga ettevõtted võivad saada otsetoetust teadus- ja arenguinvesteeringute jaoks. Tutvuge panga toodete ja teenustega

  EIP ülevaade

  EIP kui üks suurimaid mitmepoolseid finantsasutusi maailmas aitab riikidel saavutada majandusedu, loob töökohti ja edendab võrdsust. EIP on alates 1958. aastast andnud laene ja ekspertnõu tuhandete projektide jaoks rohkem kui 160 riigis.