Search En menu en ClientConnect
Search
Results
Top 5 search results See all results Advanced search
Top searches
Most visited pages

  Banka EU je od svoje ustanovitve leta 1958 v različna področja vložila več kot bilijon evrov. Podnebni ukrepi prežemajo vse, kar počnemo, pri svojih dejavnostih pa se osredotočamo na:

  • podnebje in okolje,
  • kohezijo,
  • inovacije, digitalizacijo in človeški kapital,
  • majhna in srednja podjetja,
  • trajnostna mesta in regije ter
  • trajnostno energijo in naravne vire.

  EIB tesno sodeluje z drugimi ustanovami EU ter skupaj z njimi krepi evropsko povezovanje, spodbuja razvoj EU in podpira politike EU v več kot 160 državah po vsem svetu.

  Z enoto EIB Global, ki smo jo ustanovili v letu 2022 za večji učinek našega razvojnega financiranja, pomagamo reševati globalne izzive ter ustvarjati rast in priložnosti na vseh celinah.

  Dejstva na dlani

  Sedež in zgodovina

  EIB je bila ustanovljena leta 1958 v Bruslju, leta 1968 pa se je preselila v Luxembourg. Raziščite našo zgodovino in naše stavbe.

  Dejstva in številke

  Za skupino EIB je izredno pomembno, da imajo njene dejavnosti učinek. Oglejte si oceno makroekonomskega prispevka njenih dejavnosti v Evropi in ključne številčne podatke o njenem poslovanju.

  Kje delujemo

  Delujemo v več kot 160 državah znotraj in zunaj EU. Raziščite naše projekte.

  Evropski investicijski sklad

  EIF je specializiran za majhna in srednja podjetja ter naložbe tveganega kapitala. Odkrijte, kako podpiramo majhna in mid-cap podjetja.

  Naši ljudje

  EIB trenutno zaposluje več kot 4 000 sodelavcev na sedežu v Luxembourgu in v zunanjih predstavništvih. Izvedite več o >možnostih dela v EIB.

  Naše delo

  Smo največja večstranska finančna ustanova na svetu in med največjimi financerji podnebnih ukrepov. Podpiramo projekte, ki prispevajo k uresničevanju ciljev EU. Več informacij

  Naši projekti

  Pomagamo financirati velike in majhne naložbene projekte, ki podpirajo cilje politik EU. Odkrijte naše projekte v Evropi in po svetu

  Spopadamo se z globalnimi izzivi

  Prepričani smo, da sta večstransko ukrepanje in učinkovita podpora razvoju in rasti zunaj Evrope danes potrebna bolj kot kdaj prej. Izvedite, kako EIB sodeluje s partnerji.

  Kako se financiramo

  Delež posamezne države članice v kapitalu banke odraža njeno gospodarsko težo v času pristopa k EU. Oglejte si razčlenitev kapitala EIB.

  Naši viri

  EIB je finančno neodvisna in zbira sredstva z izdajanjem obveznic na kapitalskih trgih. Zaradi svoje odlične bonitetne ocene lahko sredstva zbiramo pod ugodnimi pogoji. Preberite si več o naših virih in zelenih obveznicah.

  Naše stranke

  Posojamo tako javnemu kot zasebnemu sektorjuMajhna podjetja podpiramo prek lokalnih bank, medtem ko lahko mid-cap podjetja, ki potrebujejo sredstva za vlaganje v raziskave in razvoj, podpremo neposredno. Spoznajte produkte in storitve EIB.

  EIB na dlani

  EIB kot ena največjih večstranskih finančnih ustanov na svetu pomaga gospodarstvom k razcvetu, ustvarja delovna mesta in podpira enakost. Od leta 1958 je EIB zagotovila posojila in strokovno svetovanje tisočem projektov v več kot 160 državah.