Search En menu en ClientConnect
Search
Results
Top 5 search results See all results Advanced search
Top searches
Most visited pages

  Od momentu założenia w 1958 roku bank Unii Europejskiej zainwestował ponad bilion euro. Chociaż działania na rzecz klimatu są wpisane we wszystko, co robimy, nasza działalność skupia się na następujących obszarach priorytetowych:

  • klimat i środowisko,
  • spójność,
  • innowacje, kapitał cyfrowy i ludzki,
  • małe i średnie przedsiębiorstwa,
  • zrównoważone miasta i regiony,
  • zrównoważone zasoby naturalne i energia.

  EBI ściśle współpracuje z innymi instytucjami UE w celu zacieśniania integracji europejskiej, promowania rozwoju Unii oraz wspierania realizacji polityki unijnej w ponad 160 państwach na całym świecie.

  Za pośrednictwem EBI Global, jednostki utworzonej w 2022 roku w celu zwiększenia oddziaływania naszych środków finansowych na rzecz rozwoju, pomagamy w rozwiązywaniu światowych problemów oraz stymulujemy wzrost i tworzymy możliwości na wszystkich kontynentach.

  Najważniejsze informacje

  Siedziba główna i historia

  EBI powstał w 1958 r. w Brukseli, a w 1968 r. przeniósł się do Luksemburga. Poznaj naszą historię i dowiedz się więcej na temat naszych budynków.

  Fakty i liczby

  Grupa EBI kładzie duży nacisk na oddziaływanie. Zapoznaj się z oceną skutków makroekonomicznych działalności Banku w Europie i najważniejszymi danymi statutowymi.

  Zasięg działania

  Działamy w ponad 160 państwach w ramach UE i poza nią. Poznaj nasze projekty.

  Europejski Fundusz Inwestycyjny

  EFI specjalizuje się we wspieraniu małych i średnich przedsiębiorstw oraz inwestowaniu w kapitał wysokiego ryzyka. Odkryj, jak wspieramy małe przedsiębiorstwa i spółki o średniej kapitalizacji.

  Nasi pracownicy

  EBI zatrudnia obecnie ponad 4000 osób w centrali w Luksemburgu oraz w biurach zewnętrznych. Dowiedz się więcej na temat pracy u nas.

  Nasza działalność

  Jesteśmy największą na świecie wielostronną instytucją finansową oraz jednym z największych podmiotów finansujących działania związane z klimatem. Wspieramy projekty, które przyczyniają się do realizacji celów Unii Europejskiej. Więcej informacji

  Nasze projekty

  Pomagamy w finansowaniu małych i dużych projektów inwestycyjnych, które przyczyniają się do realizacji celów polityki Unii Europejskiej. Dowiedz się więcej o naszych projektach w Europie i na świecie.

  Stawianie czoła globalnym wyzwaniom

  Uważamy, że obecnie jeszcze bardziej niż dotychczas potrzebne są wielostronne działania oraz skuteczne wsparcie na rzecz rozwoju i wzrostu poza Europą. Zobacz, jak EBI współpracuje ze swoimi partnerami.

  Źródła finansowania EBI

  Udział każdego państwa członkowskiego w kapitale Banku jest wyliczany na podstawie jego wagi gospodarczej w Unii Europejskiej w momencie przystąpienia do UE. Zapoznaj się ze strukturą kapitału podstawowego EBI.

  Nasze zasoby

  EBI jest instytucją niezależną finansowo, pozyskującą środki w drodze emisji obligacji na rynkach kapitałowych. Dzięki znakomitemu ratingowi kredytowemu możemy pozyskiwać środki na korzystnych warunkach. Dowiedz się więcej na temat naszych zasobów i zielonych obligacji.

  Nasi klienci

  Udzielamy kredytów podmiotom z sektora publicznego i firmom prywatnymWspieramy małe przedsiębiorstwa za pośrednictwem banków lokalnych, a spółkom o średniej kapitalizacji oferujemy bezpośrednie wsparcie w zakresie inwestycji w badania i rozwój. Poznaj produkty i usługi Banku.

  EBI w skrócie

  Jako jedna z największych wielostronnych instytucji finansowych na świecie EBI pomaga w rozwoju gospodarczym, tworzeniu miejsc pracy oraz promowaniu równości. Od 1958 roku EBI udziela kredytów i zapewnia fachowe doradztwo na rzecz tysięcy projektów w ponad 160 krajach.