Search En menu en ClientConnect
Search
Results
Top 5 search results See all results Advanced search
Top searches
Most visited pages

  Od založení v roce 1958 přesáhly celkové investice naší banky, která je bankou EU, již více než jeden bilion eur. Součástí všeho, co děláme, jsou opatření na ochranu klimatu. Naše činnost se nicméně zaměřuje na následující prioritní oblasti:

  • klima a životní prostředí,
  • soudržnost,
  • inovace, digitální a lidský kapitál,
  • malé a střední podniky,
  • udržitelná města a regiony a
  • udržitelná energie a přírodní zdroje.

  EIB v úzké spolupráci s dalšími orgány EU podporuje evropskou integraci, rozvoj EU i politiky EU ve více než 160 zemích po celém světě.

  Prostřednictvím složky EIB Global, kterou jsme založili v roce 2022 s cílem zvýšit dopad našeho rozvojového financování, pomáháme řešit globální výzvy a generovat růst a příležitosti na všech kontinentech.

  Stručný přehled

  Sídlo a historie

  EIB byla založena v roce 1958 v Bruselu. O deset let později bylo její sídlo přesunuto do Lucemburku. Přečtěte si něco o naší historii a seznamte se blíže s našimi jednotlivými objekty

  Fakta a čísla

  Skupina EIB klade velký důraz na výsledky své práce. Seznamte se s hodnocením makroekonomického přínosu její činnosti v Evropě a klíčovými ukazateli výsledků jejího hospodaření

  Portfolio služeb

  Naše portfolio zahrnuje úvěry, záruky, kapitálové investice a poradenské služby. Přečtěte si více o našich finančních produktech

  Kje delujemo

  Delujemo v več kot 160 državah znotraj in zunaj EU. Raziščite naše projekte.

  Náš tým

  EIB má aktuálně více než 4 000 zaměstnanců, kteří nepracují pouze v Lucemburku, ale i ve vnějších kancelářích. Přečtěte si více o pracovních příležitostech v EIB

  Naše práce

  Jsme největší mnohostrannou finanční institucí na světě a také jedním z největších poskytovatelů financování projektů v oblasti klimatu. Podporujeme projekty, které napomáhají dosahování cílů EU. Více informací

  Naše projekty

  Pomáháme financovat velké i malé investiční projekty, které podporují cíle politiky EU. Objevte naše projekty v Evropě a po celém světě

  Řešení globálních problémů

  Potřeba mnohostranných opatření a účinné podpory rozvoje a růstu v oblastech mimo Evropu nebyla patrně nikdy naléhavější než právě teď. Přečtěte si více o spolupráci EIB a jejích partnerů

  Financování EIB

  Podíly jednotlivých členských států na základním kapitálu banky vycházejí z jejich hospodářského významu v rámci Evropské unie v době přistoupení daného státu. Prohlédněte si rozdělení kapitálu EIB

  Naše zdroje

  EIB je finančně nezávislá. Finanční prostředky získává emisemi dluhopisů na kapitálových trzích. Náš vynikající úvěrový rating nám dovoluje získávat prostředky s příznivými úrokovými sazbami. Více informací o našich zdrojích a zelených dluhopisech

  Naši klienti

  Poskytujeme úvěry veřejnému i soukromému sektoruZatímco malé podniky podporujeme prostřednictvím místních bank, společnosti se střední kapitalizací se mohou ucházet o přímou podporu pro své investice do výzkumu a vývoje. Seznamte se s produkty a službami banky

  EIB v kostce

  EIB, jako jedna z největších mnohostranných finančních institucí na světě, pomáhá ekonomikám prosperovat, vytváří pracovní místa a podporuje rovnost. Od roku 1958 poskytla EIB úvěry a odborné poradenství pro tisíce projektů ve více než 160 zemích.