Search En menu en ClientConnect
Search
Results
Top 5 search results See all results Advanced search
Top searches
Most visited pages

  Od svojho založenia v roku 1958 banka EÚ preinvestovala viac ako bilión eur. Napriek tomu, že sú opatrenia v oblasti klímy súčasťou všetkého, čo robíme, naše činnosti sa zameriavajú na tieto prioritné oblasti:

  • klíma a životné prostredie,
  • súdržnosť,
  • inovácie, digitálny a ľudský kapitál,
  • malé a stredné podniky,
  • udržateľné mestá a regióny a
  • udržateľná energia a prírodné zdroje.

  EIB úzko spolupracuje s ostatnými inštitúciami EÚ na presadzovaní európskej integrácie, podpore rozvoja EÚ a politík EÚ vo viac ako 160 krajinách po celom svete.

  Prostredníctvom riaditeľstva EIB Global zriadeného v roku 2022 s cieľom zvýšiť vplyv nášho rozvojového financovania pomáhame riešiť globálne výzvy a vytvárať rast a príležitosť na všetkých kontinentoch.

  Rýchle fakty

  Sídlo a história

  EIB vznikla v roku 1958 v Bruseli a v roku 1968 sa presťahovala do Luxemburgu. Spoznajte našu históriu a zistite viac o našich budovách.

  Údaje a čísla

  Skupina EIB sa silno zameriava na vplyv. Zistite viac o posudzovaní makroekonomického prínosu jej činností v Európe a hlavných, zákonom predpísaných číselných údajoch

  Čo poskytujeme

  Poskytujeme pôžičkyzárukyinvestície do vlastného imania a poradenské služby. Prečítajte si viac o našich finančných produktoch

  Kde pôsobíme

  Pôsobíme vo viac ako 160 krajinách , v rámci EÚ i mimo nej. Spoznajte naše projekty

  Európsky investičný fond

  EIF sa špecializuje na malé a stredné podniky a investície do rizikového kapitálu. Objavte, ako podporujeme malé podniky a stredne kapitalizované podniky

  Naši ľudia

  EIB má v súčasnosti viac ako 4 000 zamestnancov, v Luxemburgu a na externých zastúpeniach.. Zistite viac o spolupráci s nami

  Naša práca

  Sme najväčšia mnohostranná finančná inštitúcia na svete a jeden z najväčších poskytovateľov financovania v oblasti klímy. Podporujeme projekty, ktoré presadzujú ciele EÚ. Zistite viac

  Naše projekty

  Pomáhame financovať veľké a malé investičné projekty, ktoré podporujú politické ciele EÚ. Prečítajte si o našich projektoch v Európe a vo svete

  Riešenie globálnych výziev

  Domnievame sa, že potreba multilaterálnych opatrení a účinnej podpory pre rozvoj a rast mimo Európy je momentálne najvyššia. Zistite, ako EIB a jej partneri spolupracujú

  Financovanie EIB

  Podiel každého členského štátu na kapitále banky sa odvíja od jeho ekonomickej váhy v rámci EÚ v čase jeho pristúpenia. Prečítajte si o štruktúre kapitálu EIB

  Naše zdroje

  EIB je finančne nezávislá a finančné prostriedky získava emitovaním dlhopisov na kapitálových trhoch. Náš vynikajúci úverový rating nám umožňuje získavať finančné zdroje za výhodné sadzby. Zistite viac o našich zdrojoch a zelených dlhopisoch

  Naši klienti

  Pôžičky poskytujeme verejnému a súkromnému sektoruMalé podniky podporujeme prostredníctvom miestnych bánk, zatiaľ čo stredne kapitalizované podniky môžu dostať priamu podporu pre investície do výskumu a vývoja. Spoznajte produkty a služby banky

  EIB v skratke

  EIB ako jedna z najväčších mnohostranných finančných inštitúcií na svete pomáha ekonomikám prosperovať, vytvára pracovné miesta a presadzuje rovnosť. Od roku 1958 EIB poskytla pôžičky a odborné poradenstvo pre tisíce projektov vo viac ako 160 krajinách.