Search En menu en ClientConnect
Search
Results
Top 5 search results See all results Advanced search
Top searches
Most visited pages

  Kopš ES bankas dibināšanas 1958. gadā tā ir veikusi ieguldījumus vairāk nekā triljona euro apmērā. Lai gan klimatrīcība ir daļa no it visa, ko darām, mūsu darbības ir vērstas uz šādām prioritārajām jomām:

  • klimats un vide;
  • kohēzija;
  • inovācija, digitālais kapitāls un cilvēkkapitāls;
  • mazie un vidējie uzņēmumi;
  • ilgtspējīgas pilsētas un reģioni; un
  • ilgtspējīga enerģija un dabas resursi.

  EIB cieši sadarbojas ar citām ES institūcijām, lai sekmētu Eiropas integrāciju, veicinātu ES attīstību un atbalstītu ES politiku vairāk nekā 160 pasaules valstīs.

  Ar EIB Global direktorātu, kas tika izveidots 2022. gadā, lai palielinātu mūsu attīstības finansējuma ietekmi, mēs palīdzam risināt globālus izaicinājumus un radīt izaugsmi un iespējas visos kontinentos.

  Īsumā

  Galvenā mītne un vēsture

  EIB tika dibināta 1958. gadā Briselē, bet 1968. gadā banku pārvietoja uz Luksemburgu. Izpētiet mūsu vēsturi un uzziniet vairāk par mūsu ēkām.

  Fakti un skaitļi

  EIB grupa pievērš īpašu uzmanību ietekmei. Skatiet Eiropā veikto bankas darbību makroekonomiskā ieguldījuma novērtējumu un >statūtos noteiktos pamatrādītājus.

  Bankas piedāvājums

  Mēs piedāvājam aizdevumus, garantijas, kapitālieguldījumus un konsultāciju pakalpojumus. Lasiet vairāk par mūsu finanšu produktiem.

  Mūsu darbības mērogs

  Mēs strādājam vairāk nekā 160 valstīs ES un ārpus tās. Aplūkojiet mūsu projektus.

  Eiropas Investīciju fonds

  EIF specializējas mazo un vidējo uzņēmumu un riska kapitāla ieguldījumu jomās. Uzziniet, kā mēs atbalstām mazos un vidēji liela kapitāla uzņēmumus.

  Mūsu komanda

  Šobrīd EIB strādā vairāk nekā 4000 darbinieku gan Luksemburgā, gan ārējos birojos. Uzziniet vairāk par darba iespējām mūsu bankā.

  Mūsu darbs

  Mēs esam lielākā daudzpusējā finanšu iestāde pasaulē un viens no lielākajiem finansējuma avotiem klimata pārmaiņu jomā. Mēs atbalstām projektus, kas veicina ES mērķu sasniegšanu. FiUzzināt vairāk

  Mūsu projekti

  Mēs palīdzam finansēt lielus un mazus investīciju projektus, kas atbalsta ES politikas mērķus. Atklājiet mūsu projektus Eiropā un visā pasaulē

  Problēmu risināšana pasaules mērogā

  Mēs uzskatām, ka šobrīd nepieciešamība pēc daudzpusējas rīcības un efektīva attīstības un izaugsmes atbalsta ārpus Eiropas ir lielāka nekā jebkad. Uzziniet, kā EIB un tās partneri sadarbojas.

  EIB finansēšana

  Katras dalībvalsts daļu bankas kapitālā aprēķina atbilstoši tās ekonomikas svērumam Eiropas Savienībā pievienošanās brīdī. Uzziniet vairāk par EIB kapitāla sadalījumu.

  Mūsu līdzekļi

  EIB ir finansiāli neatkarīga un piesaista līdzekļus, emitējot obligācijas kapitāla tirgos. Bankas izcilais kredītreitings ļauj piesaistīt līdzekļus ar izdevīgām likmēm. Uzziniet vairāk par mūsu līdzekļiem un zaļajām obligācijām.

  Mūsu klienti

  Mēs izsniedzam aizdevumus gan publiskajam, gan privātajam sektoram. Mēs atbalstām mazos uzņēmumus ar vietējo banku starpniecību, savukārt vidēji liela kapitāla uzņēmumi var saņemt tiešu atbalstu ieguldījumiem pētniecībā un attīstībā. Aplūkojiet bankas produktus un pakalpojumus.

  Pārskats par EIB

  Eiropas Investīciju banka kā viena no lielākajām daudzpusējām finanšu iestādēm pasaulē veicina valstu ekonomiku uzplaukumu, rada darbvietas un sekmē vienlīdzību. Kopš 1958. gada EIB ir sniegusi aizdevumus un ekspertu padomus tūkstošiem projektu vairāk nekā 160 valstīs.