corporate_banner_sv

Risk Management Directorate

Direktoratet för riskhantering


Organisationsplan

Datum för situation: 01/02/2016

 

Direktoratet för riskhantering

GODARD
Alain GODARD

Generaldirektör

 •  
  Samordning och stöd
  - -

  Avdelningschef

 •  

  Kreditrisker

  •  
   Stora företag
   Michèle LIEBERMANN

   Avdelningschef

  •  
   Projektfinansiering och strukturerad finansiering
   Adrian KAMENITZER

   Avdelningschef

  •  
   Offentliga sektorn och finansinstitut
   - -

   Avdelningschef

  •  
   Riskpolitik och prissättning
   Vincent THUNUS

   Avdelningschef

 •  

  Finansiella risker

  •  
   Förvaltning av tillgångar och skulder och hantering av marknadsrisker
   Giancarlo SARDELLI

   Avdelningschef

  •  
   Derivat
   Guy MERTENS

   Avdelningschef


 Skriv ut
Copyright © European Investment Bank 2016
The European Investment Bank is not responsible for the content of external internet sites.