corporate_banner_sv

Risk Management Directorate

Direktoratet för riskhantering


Organisationsplan

Datum för situation: 01/09/2016

 

Direktoratet för riskhantering

GODARD
Alain GODARD

Generaldirektör

 •  
  Samordning
  - -

  Avdelningschef

 •  
  Stöd till direktoratet och verksamheten
  - -

  Avdelningschef

 •  

  Transaktioner

  •  
   Stora företag
   - -

   Avdelningschef

  •  
   Strukturerad finansiering och eget kapital
   - -

   Avdelningschef

  •  
   Enheter inom offentlig sektor och finansinstitut
   Giancarlo SARDELLI

   Avdelningschef

  •  
   Prissättning och stöd
   Vincent THUNUS

   Avdelningschef

 •  

  Finansiella risker

  •  
   Förvaltning av tillgångar och skulder samt marknadsrisker
   Michèle LIEBERMANN

   Avdelningschef

  •  
   Derivat
   Guy MERTENS

   Avdelningschef

  •  
   Risker i finansförvaltning och likviditetsrisker
   - -

   Avdelningschef

  •  
   Hantering av applikationer och databehandling
   - -

   Avdelningschef

 •  

  Regelverk och EIB-gruppens risk

  -
  - -

  Direktör

  •  
   Regelverk och bästa bankpraxis
   - -

   Avdelningschef

  •  
   EIB-gruppens kapital och rapportering
   - -

   Avdelningschef

  •  
   EIB-gruppens interna modellering
   - -

   Avdelningschef

  •  
   EIB-gruppens modellvalidering
   - -

   Avdelningschef


 Skriv ut
Copyright © European Investment Bank
The European Investment Bank is not responsible for the content of external internet sites.