corporate_banner_cs

Risk Management Directorate

Who we are
Some dates and figures
EIB impact: Boosting GDP and jobs
Governance and structure
Shareholders
Statutory bodies
Board of Governors
Ethics and Compliance Committee
Appointment Advisory Committee
Board of Directors
Board Committee on Staff Remuneration and Budget
Board Committee on Risk Policy
Board Committee on Equity Participation Policy
Management Committee
Audit Committee
Control and evaluation
Organisation structure
Corporate responsibility
Responsible finance
Responsible borrower
Our footprint
An employer of choice
Community engagement
Reporting on sustainability
G.R.I.
Compliance
Tax good governance
Accountability
Complaints mechanism
Cases
Admissibility
Procedure
Initial assessment
Investigation
Mediation
Consultation
Our response
Admissibility timing
Procedure summary
How to complain
FAQ
Investigating Prohibited Conduct
How to report Prohibited Conduct
Part of the EU family
European Fund for Strategic Investments
EFSI projects
EFSI project list
What is EFSI?
How does a project get EFSI financing?
Governance
Steering Board
Investment Committee
Tackling global challenges together
Together on forced displacement and migration
Together on infrastructure
Partners
National Promotional Banks
Civil society
Events
Consultations
Key policies and standards
Contacts
The EIB’s commitment to transparent lending
Banking community
Multilateral development banks
Universities
Jobs
Working for the EIB
Professional and managerial
Administrative and support
The GRAD programme
Secondments
Student jobs
Selection process
Current vacancies
FAQ - Jobs
Procurement
Economic research
European research hub
Our research
Surveys and data
Promoting dialogue
Assessing the macroeconomic impact of EIB activities

Ředitelství pro řízení rizik

Ředitelství pro řízení rizik odpovídá za řízení a kontrolu úvěrových, tržních a operačních rizik, jakož i rizik vznikajících v souvislosti s kapitálovými, úvěrovými, derivátovými a treasury operacemi banky a s jejími operacemi v oblasti získávání finančních prostředků.


Organizační struktura

Stav ke dni: 04/01/2018

 

Ředitelství pro řízení rizik

GODARD
Alain GODARD

Generální ředitel

 •  
  Koordinace
  Antonio ROCA IGLESIAS

  Vedoucí divize (pověřený výkonem funkce)

 •  
  Podpora řízení a aktivit
  Ewen MCMILLAN

  Vedoucí divize

 •  

  Operace

  •  
   Velké podniky
   Boryana RADEVA

   Vedoucí divize

  •  
   Strukturované financování a vlastní kapitál
   James WHITALL

   Vedoucí divize

  •  
   Subjekty veřejného sektoru a finanční instituce
   Giancarlo SARDELLI

   Vedoucí divize

  •  
   Oceňování a podpora
   Florence GABOREAUD

   Vedoucí divize

 •  

  Finanční riziko

  •  
   Řízení aktiv a pasiv a tržní rizika
   Michèle LIEBERMANN

   Vedoucí divize

  •  
   Deriváty
   Guy MERTENS

   Vedoucí divize

  •  
   Riziko správy financí (treasury) a riziko likvidity
   Giovanni GENTILI

   Vedoucí divize

  •  
   Správa aplikací a údajů
   Marie-Carmen GONZÁLEZ

   Vedoucí divize

 •  

  Regulace a riziko skupiny EIB

  •  
   Regulace a nejlepší bankovní praxe
   Vincent THUNUS

   Vedoucí divize

  •  
   Kapitál skupiny EIB a podávání zpráv
   Pierre TYCHON

   Vedoucí divize

  •  
   Interní modely skupiny EIB
   Pedro de LIMA

   Vedoucí divize

  •  
   Validace modelů skupiny EIB
   Sergio SCANDIZZO

   Vedoucí divize


 Vytisknout