corporate_banner_sk

Risk Management Directorate

Who we are
Some dates and figures
EIB impact: Boosting GDP and jobs
Governance and structure
Shareholders
Statutory bodies
Board of Governors
Ethics and Compliance Committee
Appointment Advisory Committee
Board of Directors
Board Committee on Staff Remuneration and Budget
Board Committee on Risk Policy
Board Committee on Equity Participation Policy
Management Committee
Audit Committee
Control and evaluation
Organisation structure
Corporate responsibility
Responsible finance
Responsible borrower
Our footprint
An employer of choice
Community engagement
Reporting on sustainability
G.R.I.
Compliance
Tax good governance
Accountability
Complaints mechanism
Cases
Admissibility
Procedure
Initial assessment
Investigation
Mediation
Consultation
Our response
Admissibility timing
Procedure summary
How to complain
FAQ
Investigating Prohibited Conduct
How to report Prohibited Conduct
Part of the EU family
European Fund for Strategic Investments
EFSI projects
EFSI project list
What is EFSI?
How does a project get EFSI financing?
Governance
Steering Board
Investment Committee
Tackling global challenges together
Together on forced displacement and migration
Together on infrastructure
Partners
National Promotional Banks
Civil society
Events
Consultations
Key policies and standards
Contacts
The EIB’s commitment to transparent lending
Banking community
Multilateral development banks
Universities
Jobs
Working for the EIB
Professional and managerial
Administrative and support
The GRAD programme
Secondments
Student jobs
Selection process
Current vacancies
FAQ - Jobs
Procurement
Economic research
European research hub
Our research
Surveys and data
Promoting dialogue
Assessing the macroeconomic impact of EIB activities

Riaditeľstvo pre riadenie rizík

Riaditeľstvo pre riadene rizík je zodpovedné za riadenie a kontrolu kreditných, trhových a operačných rizík, ako aj rizík spojených s operáciami týkajúcimi sa vlastného imania, pôžičiek, financovania, treasury a derivátov, ktoré banka vykonáva.


Organizačná štruktúra

Stav ku dňu: 04/01/2018

 

Riaditeľstvo pre riadenie rizík

GODARD
Alain GODARD

Generálny riaditeľ

 •  
  Koordinácia
  Antonio ROCA IGLESIAS

  Vedúci oddelenia (poverený výkonom funkcie)

 •  
  Podpora riadenia a obchodných činností
  Ewen MCMILLAN

  Vedúci oddelenia

 •  

  Operácie

  •  
   Veľké podniky
   Boryana RADEVOVÁ (Boryana RADEVA)

   Vedúca oddelenia

  •  
   Štruktúrované financovanie a vlastné imanie
   James WHITALL

   Vedúci oddelenia

  •  
   Subjekty verejného sektora a finančné inštitúcie
   Giancarlo SARDELLI

   Vedúci oddelenia

  •  
   Oceňovanie a podpora
   Florence GABOREAUDOVÁ (Florence GABOREAUD)

   Vedúca oddelenia

 •  

  Finančné riziká

  •  
   Riadenie aktív a pasív a trhové riziká
   Michèle LIEBERMANNOVÁ (Michèle LIEBERMANN)

   Vedúca oddelenia

  •  
   Deriváty
   Guy MERTENS

   Vedúci oddelenia

  •  
   Treasury a likvidné riziká
   Giovanni GENTILI

   Vedúci oddelenia

  •  
   Správa aplikácií a dát
   Marie-Carmen GONZÁLEZOVÁ (Marie-Carmen GONZÁLEZ)

   Vedúca oddelenia

 •  

  Regulácia a riziká skupiny EIB

  •  
   Regulácia a najlepšia banková prax
   Vincent THUNUS

   Vedúci oddelenia

  •  
   Kapitál skupiny EIB a reporting
   Pierre TYCHON

   Vedúci oddelenia

  •  
   Interná tvorba modelov skupiny EIB
   Pedro de LIMA

   Vedúci oddelenia

  •  
   Validácia modelov skupiny EIB
   Sergio SCANDIZZO

   Vedúci oddelenia


 Tlačiť