corporate_banner_sk

Risk Management Directorate

Riaditeľstvo pre riadenie rizík


Organizačná štruktúra

Stav ku dňu: 01/09/2016

 

Riaditeľstvo pre riadenie rizík

GODARD
Alain GODARD

Generálny riaditeľ

 •  
  Koordinácia
  - -

  Vedúci oddelenia

 •  
  Podpora riadenia a obchodných činností
  - -

  Vedúci oddelenia

 •  

  Operácie

  •  
   Veľké podniky
   - -

   Vedúci oddelenia

  •  
   Štruktúrované financovanie a vlastné zdroje
   - -

   Vedúci oddelenia

  •  
   Subjekty verejného sektora a finančné inštitúcie
   Giancarlo SARDELLI

   Vedúci oddelenia

  •  
   Oceňovanie a podpora
   Vincent THUNUS

   Vedúci oddelenia

 •  

  Finančné riziká

  •  
   Riadenie aktív a pasív a trhové riziká
   Michèle LIEBERMANN

   Vedúca oddelenia

  •  
   Deriváty
   Guy MERTENS

   Vedúci oddelenia

  •  
   Treasury a likvidné riziká
   - -

   Vedúci oddelenia

  •  
   Správa aplikácií a dát
   - -

   Vedúci oddelenia

 •  

  Regulácia a riziká skupiny EIB

  -
  - -

  Riaditeľ

  •  
   Regulácia a najlepšia banková prax
   - -

   Vedúci oddelenia

  •  
   Kapitál skupiny EIB a reporting
   - -

   Vedúci oddelenia

  •  
   Interná tvorba modelov skupiny EIB
   - -

   Vedúci oddelenia

  •  
   Validácia modelov skupiny EIB
   - -

   Vedúci oddelenia


 Tlačiť
Copyright © European Investment Bank
The European Investment Bank is not responsible for the content of external internet sites.