corporate_banner_sk

Risk Management Directorate

Riaditeľstvo pre riadenie rizík


Organizačná štruktúra

Dátum situácie: 01/02/2016

 

Riaditeľstvo pre riadenie rizík

GODARD
Alain GODARD

Generálny riaditeľ

 •  
  Koordinácia a podpora
  - -

  Vedúci oddelenia

 •  

  Úverové riziká

  •  
   Veľké podniky
   Michèle LIEBERMANN

   Vedúca oddelenia

  •  
   Projektové financie a štruktúrované financovanie
   Adrian KAMENITZER

   Vedúci oddelenia

  •  
   Verejný sektor a finančné inštitúcie
   - -

   Vedúci oddelenia

  •  
   Politika rizika a ceny
   Vincent THUNUS

   Vedúci oddelenia

 •  

  Finančné riziká

  •  
   Riadenie aktív a pasív
   Giancarlo SARDELLI

   Vedúci oddelenia

  •  
   Deriváty
   Guy MERTENS

   Vedúci oddelenia


 Tlačiť
Copyright © European Investment Bank 2016
The European Investment Bank is not responsible for the content of external internet sites.