corporate_banner_lt

JASPERS Annual Report 2011

2011 m. JASPERS metinė ataskaita

jaspers annual report 2011 en

2011 m. JASPERS – Europos Komisijos, Europos investicijų banko (EIB), Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) ir KfW bankų grupės techninės pagalbos partnerystė ir toliau padėjo rengti didelės apimties projektus, kurie teikiami finansavimui struktūrinių ir Sanglaudos fondų dotacijomis, dvylikai pagalbą gaunančių valstybių narių, taip pat pradėjo veiklą Kroatijoje.

2011 m. šios dvylika valstybių narių Komisijai pateikė 68 JASPERS padedant parengtas paraiškas dėl finansavimo iš ES struktūrinių fondų. JASPERS padėjo parengti 75 % JASPERS pagalbą gaunančių valstybių narių Komisijai pateiktų paraiškų ir 81 % visų iki 2011 m. gruodžio 31 d. patvirtintų paraiškų.

Iš viso per metus Komisija patvirtino 69 JASPERS padedant parengtas paraiškas (2010 m. – 58), o dar 34 mažesnės vertės projektų finansavimą patvirtino nacionalinės institucijos.

2006–2011 m. pagal užbaigtas JASPERS užduotis finansuotiems projektams skirtų investicijų bendra vertė – beveik 64 mlrd. EUR, iš jų Komisijos patvirtintų projektų investicijų vertė – beveik 30 mlrd. EUR.


  • PDF formatu - kalbos : 

  • Spausdintine forma - kalbos : Spausdinti