Suche starten De menü de ClientConnect
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

  Predstavenstvo je stály kolektívny výkonný orgán banky. Má deväť členov. Pod vedením prezidentky a dohľadom správnej rady dozerá na každodenný chod EIB, pripravuje rozhodnutia pre členov správnej rady a zabezpečuje, aby sa tieto rozhodnutia realizovali. Prezidentka predsedá zasadnutiam predstavenstva. Členovia predstavenstva sa zodpovedajú iba banke; menuje ich rada guvernérov na návrh správnej rady na obnoviteľné obdobie šiestich rokov.

  V súlade so štatútom banky je prezidentka zároveň predsedníčkou správnej rady.

  Stav ku dňu: 1.5.2024

  Odmeňovanie

  Odmeňovanie členov riadiacich orgánov EIB sa určuje podľa špecifických pravidiel a nariadení.

  Kódex správania

  Tento kódex správania sa vzťahuje na členov Predstavenstva Európskej investičnej banky. Stanovujú sa v ňom pravidlá týkajúce sa profesionálnej etiky a správania.