Suche starten De menü de ClientConnect
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

  Az Igazgatási Bizottság a Bank állandó testületi végrehajtó szerve. Kilenc tagot számlál. Az elnök fennhatósága és az Igazgatótanács felügyelete alatt figyelemmel kíséri az EBB mindennapi működését, előkészíti az igazgatók döntéseit, és gondoskodik azok végrehajtásáról. Az Igazgatási Bizottság ülésein az elnök elnököl. Az Igazgatási Bizottság tagjai kizárólag a Bank felé tartoznak felelősséggel; az Igazgatótanács javaslatára a Kormányzótanács nevezi ki őket, hatéves, megújítható időtartamra.

  A Bank alapokmánya értelmében az elnök egyben az Igazgatótanács elnöke.

  Javadalmazás

  Az EBB irányító szerveinek tagjai egyedi szabályok és rendeletek szerint részesülnek javadalmazásban.

  Magatartási kódex

  Ez a magatartási kódex az Európai Beruházási Bank Igazgatási Bizottságának tagjaira vonatkozik. A kódex meghatározza a szakmai etikai és magatartási kérdésekben alkalmazandó szabályokat.