Search En menu ClientConnect
Search
Results
Top 5 search results See all results Advanced search
Top searches
Most visited pages

    Ricardo Mourinho Félix' tilsynsområder omfatter blå økonomi, middeltilvejebringelse og likviditet, den flerårige finansielle ramme (FFR), InvestEU (gennemførelse, deles med Teresa Czerwińska), mekanismen for en retfærdig omstilling (på projektniveau i samråd med de ansvarlige for tilsynet for de respektive sektorer), genopretnings- og resiliensfaciliteten, projektberettigelse, teknisk og økonomisk vurdering, økonomisk forskning, finansiering vedrørende indsatsen på migrationsområdet, finansieringsvirksomheden i Portugal, Spanien, Algeriet, Marokko, Tunesien, Latinamerika, Cuba, Vestindien og Sammenslutningen af Latinamerikanske og Caribiske Stater (CELAC). Ricardo Mourinho Félix har også ansvaret for kreditvurderingsbureauer, nationale erhvervsfremmende institutioner, European Long-Term Investors Association (ELTI), Den Interamerikanske Udviklingsbank (IDB), Den Caribiske Udviklingsbank (CDB), Eurostat, Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD), Verdenshandelsorganisationen (WTO), Den Internationale Betalingsbank (BIS) og tænketanke.