Search En menu en ClientConnect
Search
Results
Top 5 search results See all results Advanced search
Top searches
Most visited pages

  Direktionen är bankens permanenta kollegiala verkställande organ. Den har nio medlemmar. Direktionen är underställd presidenten och står under styrelsens tillsyn. Den ansvarar för EIB:s dagliga verksamhet, tar fram beslutsunderlag för styrelsens medlemmar och ser till att besluten genomförs. Presidenten är ordförande för direktionens möten. Medlemmarna i direktionen är enbart ansvariga inför banken. De utnämns av bankens råd på förslag av styrelsen för en period av sex år, med möjlighet till förlängning.

  Enligt bankens stadgar är presidenten även styrelsens ordförande.

  Datum för situation: 01/02/2024

  Ersättning

  Ersättningen till medlemmarna i EIB:s styrande organ fastställs enligt särskilda regler och förordningar.

  Uppförandekod

    Denna uppförandekod gäller för medlemmarna i Europeiska investeringsbankens direktion. Där anges de regler som ska följas i fråga om yrkesetik och uppförande.