>@Espoo
©Espoo
  • Ensimmäisen kunnallisen PPP-hankkeen (Public Private Partnership) tavoitteena on laajentaa ja parantaa koulu- ja päiväkotitiloja Espoossa sekä edistää osallisuutta, elinikäistä oppimista ja opetuksen laatua.
  • Hanketta rahoittavat Euroopan investointipankki (60 milj. euroa), Pohjoismaiden investointipankki (enintään 75 milj. euroa) ja OP Yrityspankki (enintään 35 milj. euroa) 21,5 vuoden lainoilla.
  • Rahoituksen taustatukena on Euroopan komission hallinnoima Euroopan strategisten investointien rahasto.

Espoon kaupunki on tehnyt sopimuksen ensimmäisestä PPP-rahoitushankkeesta, jolla tuetaan julkisen koulutusinfrastruktuurin parantamista Suomessa. Tarkoitusta varten perustettu erillisyhtiö Kumppanuuskoulut Oy tukee kahdeksan koulun ja päiväkodin rakentamista, josta hyötyy yhteensä 4 000 lasta ja nuorta. Euroopan investointipankki on myöntänyt hankkeeseen 21,5 vuodeksi 60 miljoonan euron lainan, jonka mahdollistaa Euroopan investointiohjelmaan kuuluva Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR). Lisäksi Pohjoismaiden investointipankki (NIB) lainaa hankkeeseen enintään 75 miljoonaa euroa yhtä pitkäksi ajaksi.

Palveluntarjoajana toimivan Kumppanuuskoulut Oy:n ja Espoon kaupungin välinen sopimus on ensimmäinen Suomessa toteutettava kunnallinen hanke, jossa käytetään julkisen ja yksityisen sektorin yhteisrahoitusta eli PPP-rahoitusmallia. Uudet opetustilat on määrä ottaa käyttöön vuosina 2022–2024. Kumppanuuskoulut vastaa tilojen rahoituksesta, suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta vuoteen 2042 asti.

”Tämä hanke voi olla todella merkittävä Suomelle. Se on erinomainen esimerkki siitä, miten julkinen sektori voi käyttää Euroopan investointiohjelman mukaista rahoitusta yksityisten sijoittajien saamiseksi mukaan toimimaan yleisen edun hyväksi”, sanoo EIP:n varapääjohtaja Thomas Östros. ”Suomi on jo maailman kärkeä koulutuksen alalla, ja on hienoa, että maassa investoidaan edelleen siihen, että lapsille tarjotaan parhaat mahdolliset tilat oppimiseen ja opiskeluun.”

Talouspolitiikasta vastaava EU-komissaari Paolo Gentiloni: ”EU:n tuen ja yksityisten investointien ansiosta Espooseen saadaan pian uusia kouluja ja päiväkoteja, joista pääsee nauttimaan noin 4 000 lasta ja nuorta. Olen iloinen siitä, että Euroopan investointiohjelmalla tuetaan koulutushankkeita. Haluan myös onnitella Espoon kaupunkia Suomen ensimmäisen kunnallisen PPP-hankesopimuksen allekirjoittamisesta.”

”Hankkeella on mitattavissa olevat kestävyystavoitteet, ja se on laatuaan ensimmäinen suomalaisen kunnan toteuttama rakennusalalla”, korostaa NIB:n pääjohtaja Henrik Normann. ”Varhaiskasvatuksen investointien ansiosta Espoo voi pitää koulujen opetusryhmät pieninä ja tarjota kehittyneitä oppimisympäristöjä. Tällä odotetaan olevan myönteisiä ja laajalle ulottuvia vaikutuksia myöhempiin opinto- ja työmarkkinatuloksiin.”

”Espoon yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuushanke on tärkeä virstanpylväs Suomen markkinoilla ja erinomainen esimerkki kunnan, sijoittajien yhteenliittymän ja rahoituslaitosten saumattomasta yhteistyöstä”, toteaa OP Yrityspankki Oyj:n toimitusjohtaja Katja Keitaanniemi. OP Yrityspankki toimi järjestelyn ainoana kaupallisena luotonantajana ja agenttina.

Hanke edistää Espoon toimia kouluverkon optimoimiseksi ja nykyaikaistamiseksi. Rakennukset tulevat alueille, joilla väestö on kasvussa, ja koulut on suunniteltu siten, että niissä on mahdollista hyödyntää erityisesti nykyaikaisia opetusmenetelmiä ja tieto- ja viestintätekniikkaa. Lisäksi ne täyttävät korkeat energiatehokkuusvaatimukset, mikä tuo hankkeelle lisäarvoa EU:n tavoitteiden näkökulmasta.

”On hienoa, että voimme olla omalta osaltamme mukana Espoon kaupungin Koulut kuntoon -ohjelmassa ja tarjota lapsille turvallisia, terveellisiä ja toimivia tiloja”, iloitsee Kumppanuuskoulut Oy:n toimitusjohtaja Jaakko Kouvalainen.

Koulustrategialla on Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti neljä korkean tason tavoitetta: edistää tasa-arvoa ja osallisuutta, laadukkaita oppimistuloksia ja elinikäistä oppimista sekä suunnitella sellaista koulutusta, joka vastaa henkilökohtaisiin, sosiaalisiin, kulttuurisiin ja taloudellisiin tarpeisiin. EIP tarjoaa pitkäaikaista rahoitusta terveisiin ja kestäviin investointihankkeisiin, jotka edistävät EU:n poliittisia tavoitteita. Tämä hanke on näihin tarkoituksiin erinomaisen sopiva.

Taustatietoa:

Pohjoismaiden investointipankki (NIB) on kahdeksan valtion – Islannin, Latvian, Liettuan, Norjan, Ruotsin, Suomen, Tanskan ja Viron – yhdessä omistama kansainvälinen rahoituslaitos. Pankki rahoittaa julkisen ja yksityisen sektorin hankkeita sekä jäsenmaissa että niiden ulkopuolella. Johtavat luottoluokituslaitokset Standard & Poor’s ja Moody’s ovat määrittäneet NIBin luottokelpoisuuden parhaalle AAA/Aaa-tasolle.

OP-ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä, jolla on kaksi miljoonaa omistaja-asiakasta ja 12 000 työntekijää. Se tarjoaa kattavan pankki- ja vakuutuspalvelujen kokonaisuuden henkilö- ja yritysasiakkaille. OP-ryhmän muodostavat osuuspankit sekä ryhmän keskusyhteisö OP Osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöineen. OP-ryhmän tavoitteena on edistää sen omistaja-asiakkaiden ja toimintaympäristön kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. www.op.fi

Kumppanuuskoulut Oy on sijoitusrahasto Meridiam Investments II:n ja YIT Suomi Oy:n muodostama projektiyhtiö. Meridiam on sosiaalisiin infrastruktuureihin sekä energia- ja liikennehankkeisiin erikoistunut ranskalainen pääomasijoitusyhtiö. Se on johtanut ja hallinnoinut 80 erityyppistä PPP-hanketta, joiden yhteisarvo on yli 7 miljardia euroa. YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö, jonka liikevaihto vuonna 2019 oli 3.4 miljardia euroa. YIT kehittää ja rakentaa asuntoja, toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi se on vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja.