Search En menu en ClientConnect
Search
Results
Top 5 search results See all results Advanced search
Top searches
Most visited pages

  Pomohli sme konzervatóriu v Bratislave získať pre študentov nové klavíry. Pomohli sme tiež postaviť novú koncertnú sálu a zrekonštruovať gymnázium Gamča, jednu z najlepších štátnych škôl v krajine, ktoré je známe svojou secesnou fasádou a slávnymi absolventmi vrátane maďarského skladateľa Bélu Bartóka. Zvýšili sme investície, aby sme naďalej pomáhali modernizovať vnútroštátnu železničnú sieť krajiny.

  V skratke

  EIB poskytuje financie a odborné znalosti pre zdravé a udržateľné investičné projekty na Slovensku.

  Minuloročná činnosť skupiny EIB na Slovensku podľa priority

  (v miliónoch eur, naposledy aktualizované na konci predchádzajúceho roka)

  Činnosť EIB na Slovensku podľa sektora od začiatku operácií

  Príbehy EIB na Slovensku

  Jednotlivé príbehy hovoria oveľa jasnejšou rečou ako čísla a grafy. Zistite, ako naša práca zlepšuje kvalitu života na Slovensku a za jeho hranicami.

  Získajte podporu EIB na Slovensku

  Zlepšujeme kvalitu života občanov v EÚ aj mimo nej. Podporujeme malé podniky, posilňujeme opatrenia v oblasti klímy a inovácie. Zameriavame sa aj na energetickú transformáciu a udržateľnosť miest. Vytvárame prosperitu pre všetky regióny EÚ, aby dosahovali svoj plný potenciál.

  Malé projekty

  Pre menšie projekty (zvyčajne s hodnotou nižšou ako 25 mil. EUR)

  Veľké projekty

  Pre veľké projekty (s hodnotou nad 25 mil. EUR)

  Poradenské služby

  Získajte rôzne druhy poradenstva a technickú pomoc.

  Ekonomický prieskum EIB o investíciách na Slovensku

  EIB s pomocou desiatok akademických pracovníkov, odborníkov z praxe a tvorcov politík preskúmala 12 500 firiem a 500 veľkomiest v celej Európe, aby zistila, čo je hybnou silou alebo prekážkou v investovaní.

  Kontaktujte nás

  Miestny orgán alebo veľká firma

  Kontaktujte nás priamo v našej
  miestnej kancelárii

  Médiá

  Kontaktujte nášho tlačového tajomníka

  Tlačová kancelária:
  Tel.  +352 43791
  press@eib.org
  www.eib.org/press

  Všeobecné informácie

  Kontaktujte informačnú kanceláriu pre informácie o finančných nástrojoch, činnosti, organizácii a cieľoch EIB.

  Kontaktujte nás
  Tel.  +352 4379-22000
  Často kladené otázky