>@EIB
©EIB

Vinderne af 10. udgave af Social Innovation Tournaments generelle kategori er Magrid, der tildeles førstepræmien, og andenpræmien går til Inclusive Education. Cellugy (ecoFLEXY) og Orange Fiber tildeles første- og andenpladsen i den særlige kategori, som omhandler projekter med fokus på bæredygtig levevis. Orange Fiber vinder også publikumsprisen som den virksomhed, der fik flest stemmer fra det publikum, der overværede konkurrencen online. Desuden er Orange Fiber og Vortex Bladeless blevet udvalgt til at deltage i INSEAD Social entrepreneurship programme.

Med Social Innovation Tournament, flagskibsinitiativet i det sociale program under EIB-Instituttet, der er en del af EIB-Gruppen, anerkendes og støttes Europas bedste sociale iværksættere. Der var udvalgt femten finalister i den 10. udgave af konkurrencen. De blev valgt blandt 280 fremragende kandidater.

For at fejre konkurrencens 10-årsjubilæum forhøjede EIB-Instituttet præmierne til årets vindere. Vinderne i den generelle kategori og den særlige kategori modtager hver 75 000 EUR, og der er 30 000 EUR til deltagerne på andenpladsen. Vinderen af publikumsprisen får 10 000 EUR.

EIB's næstformand Ricardo Mourinho Félix, som stod i spidsen for konkurrencen, sagde: "Det er mig en stor ære at deltage i den 10. udgave af Social Innovation Tournament – et bemærkelsesværdigt initiativ fra EIB-Instituttet, som fremmer innovative opstartsvirksomheder.  Her overværede vi unge sociale iværksættere fra ni europæiske lande i 15 fremragende præsentationer af deres projekter. Disse innovative projekter vil bidrage til at gøre det samfund, vi lever i, mere retfærdigt, mere inklusivt og mere bæredygtigt. EIB er EU's bank. Vi støtter samhørighed, klimahandling og innovation. Vi bidrager ikke kun med finansiering, vi støtter iværksættere, idéer og forskellige former for ekspertise. Iværksætterånd er nøglen til et innovativt Europa. Iværksættere taber aldrig. De enten vinder, eller de lærer. EIB deler den succes og den læring, vi er sammen om."

Vinderne i den generelle kategori

1. præmie: Magrid (Luxembourg), som blev lanceret i virksomhedskuvøsen University of Luxembourg Incubator, er et program, der skal hjælpe lærere og elever med at undervise i og lære matematik. Det fjerner sprogbarriererne fra matematikundervisningen og giver alle lærende lige uddannelsesmuligheder. Herved bidrager det til at udligne forskellen mellem indfødte og ikke-indfødte sprogbrugeres læringsresultater. Magrid tilbyder et særligt læringsmiljø, hvor eleverne kan gentage anvisningerne i deres eget tempo. Dette styrker deres selvtillid i matematikundervisningen. Med visualiseringer af matematiske begreber og idéer gør Magrid den tidlige matematikundervisning intuitiv og tilgængelig for alle børn uanset deres sproglige niveau.

2. præmie: Institute for Inclusive Education (Tyskland) udvikler undervisningstilbud, der leveres af personer med handicap. De er kvalificerede uddannelsesfagfolk, som formidler de handicappedes liv, behov og konkrete visioner. Instituttet kvalificerer personer med handicap til at undervise og bidrager således til at skabe nye arbejdspladser.

Vinderne i den særlige kategori

1. præmie: Cellugy (ecoFLEXY) (Danmark) er en biotek-opstartsvirksomhed i Aarhus, der blev grundlagt i 2018. Virksomheden vil bekæmpe plastikforurening ved at erstatte engangsplast med 100 % naturlig biocellulose. Ved hjælp af biologisk konvertering af overskudssukker har virksomheden udviklet EcoFLEXY-materialet, som opfylder emballageindustriens kvalitetskrav og samtidig er fuldt genanvendeligt og bionedbrydeligt. Med dette innovative materiale vil virksomheden sætte industrien i stand til at overholde det europæiske forbud mod engangsplast i 2030 til en konkurrencedygtig pris.

2. præmie: Orange Fiber (Italien), der er grundlagt i Catania i 2014, fremstiller patenterede bæredygtige tekstiler af biprodukter fra citrusfrugter, som udvikles til kvalitetstekstiler til luksusmodesektoren. Udgangspunktet er biprodukterne fra citrusforarbejdningen. Bortskaffelsen af disse biprodukter indebærer store omkostninger for citrusjuiceindustrien og for miljøet. Orange Fiber har etableret en fuldt sporbar og transparent forsyningskæde, som skal omdanne dette biprodukt til den perfekte ingrediens til miljøbevidste designere. Orange Fibers metode er internationalt anerkendt som bedste praksis for den bæredygtige modeindustri. Virksomheden er involveret i en række initiativer, som flytter grænserne for bæredygtighed i forsyningskæden i fødevare- og tekstilbranchen.

Vinderne af publikumsprisen

Orange Fiber (Italien), der er grundlagt i Catania i 2014, fremstiller patenterede bæredygtige tekstiler af biprodukter fra citrusfrugter, som udvikles til kvalitetstekstiler til luksusmodesektoren. Udgangspunktet er biprodukterne fra citrusforarbejdningen. Bortskaffelsen af disse biprodukter indebærer store omkostninger for citrusjuiceindustrien og for miljøet. Orange Fiber har etableret en fuldt sporbar og transparent forsyningskæde, som skal omdanne dette biprodukt til den perfekte ingrediens til miljøbevidste designere. Orange Fibers metode er internationalt anerkendt som bedste praksis for den bæredygtige modeindustri. Virksomheden er involveret i en række initiativer, som flytter grænserne for bæredygtighed i forsyningskæden i fødevare- og tekstilbranchen.

Baggrundsoplysninger

Om Social Innovation Tournament

Social Innovation Tournament anerkender og støtter Europas bedste sociale iværksættere. Konkurrencen fremmer innovative ideer og belønner initiativer, der bidrager til at skabe en social, etisk eller miljømæssig forandring. Den omfatter typisk projekter inden for områder som uddannelse, sundhed, miljø, cirkulær økonomi, inklusion, jobskabelse, aldring m.m.

Alle projekter konkurrerer om første- og andenpræmien på hhv. 75 000 EUR og 30 000 EUR i den generelle kategori og den særlige kategori og publikumsprisen på 10 000 EUR til det projekt, der har fået flest publikumstemmer. I 2021 uddeles priserne i den særlige kategori til projekter med fokus på bæredygtig levevis. To projekter bliver udvalgt til at deltage i INSEAD's Social Entrepreneurship-program i Fontainebleau, Frankrig.

Priserne tildeles af en dommerkomité bestående af eksperter fra den akademiske verden og forretningsverdenen. Publikumsprisen tildeles af publikum ved en afstemning.

Om EIB-Instituttet

EIB-Instituttet blev oprettet inden for EIB-Gruppen (Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Investeringsfond) med det formål at fremme og støtte sociale, kulturelle og akademiske initiativer sammen med europæiske interessenter og den brede offentlighed. Det er en hovedhjørnesten i EIB-Gruppens samarbejde med samfundet og borgerne.

EIB-Instituttet støtter social innovation og iværksættere, som sigter mod sociale, etiske eller miljømæssige mål eller søger at skabe og opretholde samfundsværdier. Instituttet beskæftiger sig typisk med områder som arbejdsløshed, lige muligheder, marginalisering af ugunstigt stillede grupper og adgang til uddannelse og andre grundlæggende sociale tjenester.