• EIB-lening van €50 miljoen EIB voor duurzaam energie- en afvalbedrijf HVC, gesteund door Investeringsplan voor Europa, ter ondersteuning van HVC’s vijfjarige investeringsplannen.
  • Financiering wordt gebruikt om HVC’s warmtenetten in de regio’s Alkmaar en Dordrecht uit te breiden alsmede kassen in het Westland te verwarmen vanuit groene bronnen.

Duurzaam energie- en afvalbedrijf HVC Groep heeft een lening van €50 miljoen ondertekend met de Europese Investeringsbank (EIB). De financiering, met een looptijd van 15 jaar, wordt gegarandeerd door het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) dat deel is van het Investeringsplan voor Europa van de Europese Commissie. HVC zal de lening gebruiken voor haar investeringsplannen in de periode 2020-2024, waaronder zowel de uitbreiding en verdichting van bestaande warmtenetten in de regio’s Alkmaar en Dordrecht vallen, als investeringen in geothermiebronnen om kassen in het Westland te verwarmen.

Ongeveer een vijfde van de totale kosten gaat naar de uitbreiding van de warmtenetten in de regio’s Alkmaar en Dordrecht, die de EIB aan het begin van deze eeuw ook al steunde. HVC zal bij woonhuizen en kantoorgebouwen verwarming op aardgas vervangen door warmteopwekking uit duurzamere bron (biomassa en deels uit afval), waarbij ook het aantal aansluitingen vergroot wordt. Bovengenoemde activiteiten van HVC maken deel uit van een breed warmteprogramma waaraan de aandeelhouders van HVC in mei 2020 groen licht hebben gegeven. In dit programma worden ook nieuwe warmtenetten in het HVC-gebied en verduurzaming van warmtebronnen gerealiseerd.

In het Westland zal HVC de op aardgas werkende verwarming van kassen vervangen door CO2-arme geothermische energie, door een aantal bronnen aan te boren. Van het gas af gaan is daarbij goed voor zowel de portemonnee als de natuur.

Ingrid Tigchelaar, CFO van HVC: ”Het warmteprogramma van HVC brengt een stevige verduurzaming in Nederland, de ondersteuning van de EIB geeft de mogelijkheid om te versnellen. Samen met onze aandeelhouders en verschillende woningcorporaties hebben we de lange adem die nodig is om deze succesvolle aanpak verder te brengen.”

Zoals uiteengezet in onze onlangs goedgekeurde climate bank roadmap, zal de EIB haar klimaatrelevante financiering de komende jaren aanzienlijk verhogen. Ook daarom is het verbeteren van de klimaatvoetafdruk van de Nederlandse glastuinbouw nog belangrijker.” zei vicepresident Christian Thomsen van de EIB. “De EIB heeft destijds de oorspronkelijke stadsverwarmingsnetten, die nu uitgebreid worden, medegefinancierd. Mede daarom zijn we blij opnieuw met HVC samen te werken, zeker op het huidige moment, waarop zowel kosten als milieu essentieel zijn.”

Europees Commissaris voor Economie, Paolo Gentiloni, zei: “Ik ben blij dat het Investeringsplan een EIB-lening van €50 miljoen aan HVC Groep kan steunen. Dit project laat zien hoe de toekomst van verwarming in Europa eruit kan zien: dankzij deze lening kan HVC in gebouwen en tuinbouwkassen meer gecentraliseerde en duurzame warmteopwekking installeren, op basis van biomassa, hernieuwbaar afval en koolstofarme aardwarmte. Een mooi initiatief dat geld bespaart en goed is voor ons klimaat. ”

De Bank heeft door de jaren heen belangrijke stappen in HVC’s transitie naar een duurzaam energie- en warmtebedrijf medegefinancierd. Dit is de vijfde EIB-lening aan HVC, waarmee de relatie teruggaat tot 1994.

HVC is actief in zowel de energie- als de afvalketen en heeft daarmee een unieke positie. Als duurzaam publiek bedrijf is HVC inmiddels uitgegroeid tot een stuwende kracht achter gemeenten, waterschappen, woningcorporaties en inwoners. Samen werken we aan duurzaam resultaat met de grootste impact.​ Met expertise van afval en energie in huis zijn wij in staat om samen met onze gemeenten,​ waterschappen en andere partijen concrete duurzame doelen te realiseren. Ook wanneer doorzettingsvermogen en een lange adem noodzakelijk zijn. ​

Een schone wereld. We doen het gewoon.