Search En menu European Investment Bank - Logo ClientConnect
Search
Results
Top 5 search results See all results Advanced search
Top searches
Most visited pages

    Vicepresident Thomas Östros tillsynsområden omfattar finansiering av energi, hälsa och biovetenskap, EIB Global (utvecklingspolitik tillsammans med vicepresident Ambroise Fayolle, föranslutningspolitik ligger hos vicepresident Lilyana Pavlova), finansieringsverksamhet i Estland, Finland, Lettland, Litauen, Sverige, Österrike, Ryssland*, AVS-länderna (Afrika och Stillahavsländerna, förutom Västindiens stater och Gemenskapen för Latinamerikas och Västindiens stater (Celac), tillsammans med vicepresident Ambroise Fayolle), förbindelserna med EIB-gruppens revisionskommitté, ansvarsfullt företagande, mångfald och integration, juridiska aspekter av lånetransaktioner. Vicepresident Thomas Östros har också tillsyn över förbindelser med Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och Europeiska ombudsmannen, förbindelser med Gulfstaterna, förbindelser med centralbankernas skuldförvaltningskontor samt förbindelser med Afrikanska utvecklingsbanken (AfDB), Islamiska utvecklingsbanken (IsDB) och Nordiska investeringsbanken (NIB).


    * EIB följer EU:s beslut om ekonomiska sanktioner mot Ryssland.