>@Jihomoravsky
©Jihomoravsky
  • Financování 37 nových elektrických vlakových souprav
  • Aplikování současných standardů pohodlí, přístupnosti a ochrany životního prostředí
  • Zlepšení hlavních příměstských a regionálních spojení

Evropská investiční banka podepsala s Jihomoravským krajem půjčku na 2,57 milardy Kč (přibližně 97 milionů EUR) na podporu náhrady zastaralých kolejových vozidel a zlepšení dostupnosti a spolehlivosti vozového parku tak, aby byla zvýšena atraktivita železniční dopravy v regionu.

Projekt spočívá v pořízení 37 elektrických vlakových soustav, které budou použity v regionu zejména na tratích S2 Letovice – Brno – Křenovice, a S3 Křižanov – Tišnov – Brno – Vranovice – Břeclav. Kolejová vozidla budou použita pro příměstské a regionální osobní spoje. 

Vice-prezidentka EIB Lilyana Pavlova řekla: “Naše partnerství s Jihomoravským krajem posílí spojení dvou hlavních vlakových linek v regionu a zefektivní tak každodenní cesty mnoha českých občanů. Aplikováním současných environmentálních standartů a podporou udržitelné veřejné dopravy přispěje tento projekt k podpoře přechodu České republiky k nízkouhlíkové ekonomice v souladu s cíli našeho nedávno schváleného plánu EIB Climate Bank Roadmap a Dopravní politiky České republiky.”

„Jsem rád, že se tento projekt na nákup nových vlaků díky spolupráci kraje a Evropské investiční banky dotáhl do konce. Vždyť nyní u nás jezdí po kolejích vlakové soupravy, jejichž stáří dosahuje půlstoletí. Omlazení vozového parku je tedy nutností. Jedná se sice o největší investici v historii kraje, ale ta má svoji logiku. Už při zakládání svého integrovaného dopravního systému Jihomoravský kraj upřednostňoval železniční dopravu jako páteř celého systému,” zdůraznil hejtman Jan Grolich.

Nové osobní vlakové soupravy budou splňovat současné standardy z hlediska pohodlí, přístupnosti a environmentálních norem a umožní provozovateli poskytovat vysoce kvalitní služby v souladu s rostoucím očekáváním cestujících.

Projekt navazuje na “Dopravní politiku České republiky na období 2014-2020 s výhledem do roku 2050”, jejímž cílem je vyvinout alternativivní způsob k individuální dopravě, mimo jiné také podporou konkurenceschopnosti železniční osobní dopravy. Projekt je rovněž realizován v rámci “Operačního programu doprava” a resortního programu “Nákup a modernizace kolejových vozidel”.

Projekt doplňuje další projekty financované EIB v České republice související s modernizací infrastruktury, zejména project Obnovy české železniční infrastruktury, jehož cílem je modernizace několika úseků železniční infrastruktury v zemi včetně dvou úseků na trati Blansko – Adamov a Adamov – Brno linky S2. Projekt je spolufinancován z grantů Evropské unie z Operačního programu Doprava.

Základní informace

O Evropské investiční bance

EIB působí v ČR od roku 1992 a investuje do infrastruktury, malých podniků, životního prostředí a inovací. Od zahájení činnosti v ČR poskytla EIB financování celkem 185 projektů v celkové výši 22,51 miliardy EUR.

EIB’s sustainable transport overview

O Jihomoravském kraji

Jihomoravský kraj se rozkládá v jihovýchodní části České republiky při hranicích s  Rakouskem a Slovenskem. Výhodou kraje je vynikající dopravní dostupnost a strategická poloha na křižovatce transevropských silničních a železničních dálkových tras, které jsou důležitými tepnami spojujícími západní Evropu s východní a severní s jižní.

Jihomoravský kraj patří k regionům s výrazným ekonomickým potenciálem. Zejména v posledních letech roste počet podnikatelských subjektů v oblasti počítačové technologie, telekomunikací, vývoje softwaru a ostatních hi-tech oborů. Jihomoravský kraj výrazně podporuje rozvoj technologických a biotechnologických inkubátorů určených pro začínající firmy. Na nadprůměrné vzdělanostní úrovni obyvatel v kraji má podíl kvalitní systém vysokého školství.