EIB och Volvo Car Corporation har undertecknat ett låneavtal om 245 miljoner euro som stöder forsknings- och utvecklingsverksamhet inom uppkoppling, effektiva bensinhybridmotorer, elbilar med lång räckvidd och avancerade förarstödsystem. EIB:s lån till Volvo Cars har möjliggjorts tack vare Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi), som är kärnan i Investeringsplanen för Europa. Investeringsplanen inrättades av EIB-gruppen och Europeiska kommissionen för att öka den europeiska ekonomins konkurrenskraft.

– Vi är glada att kunna stödja en europeisk biltillverkare i att hantera det disruptiva teknikskiftet mot e-mobilitet och självkörande fordon. Volvo Cars forsknings- och utvecklingsprojekt bidrar till att göra deras bilar säkrare, renare och grönare, vilket gynnar oss alla, säger EIB:s vicepresident Alexander Stubb, ansvarig för EIB:s finansieringsverksamhet i länder i Nordeuropa.

Bilindustrin står inför en rad utmaningar eftersom det krävs stora investeringar i ny teknik. Samtidigt ökar konkurrensen från andra aktörer utanför den traditionella branschen.

Lånet från EIB ska bidra till att finansiera fyra forsknings- och utvecklingsprojekt med inriktning på dessa utmaningar. Det första projektet gäller utvecklingen av nya energieffektiva motorer och berör enbart bensindrivna motorer. Det andra projektet är inriktat på aktiva säkerhetssystem och funktioner som kollisionsvarningssystem och utrustning för förbättrat förarstöd. Det tredje projektet omfattar utveckling av en ny plattform för uppkoppling och infotainment med ett nytt system för att ringa nödsamtal samt förbättrad navigering. Det sista projektet avser utveckling och tillverkning av en ny ”batteribil” senast 2019.

Europeiska kommissionens vice ordförande Jyrki Katainen, med ansvar för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft: – Investeringsplanen för Europa driver fram innovation i hela Europa och dagens offentliggörande är ytterligare ett exempel på det. Volvos forsknings- och utvecklingsprojekt kommer att förflytta gränserna för biltekniken i Europa och tar oss ett steg närmare en ekonomi med låga koldioxidutsläpp.

Forskningsprojekten genomförs i Volvo Cars teknikcentrum i Sverige och kommer att utvecklas för självkörande eller halvautonoma fordon. Det EIB-stödda FoU-programmet ska bistå Volvo Cars i att uppfylla kraven för koldioxidutsläpp och bestämmelser efter 2020.