>@NV Bekaert SA
©NV Bekaert SA

De Europese Investeringsbank (EIB) heeft een financieringsovereenkomst gesloten met het Belgische NV Bekaert SA. De EIB gaat Bekaert ondersteunen bij het verbeteren en versterken van haar mondiale concurrentiepositie met een totaalbedrag van EUR 75 miljoen voor een driejarig innovatieprogramma. De overeenkomst valt onder het InnovFin-programma dat de Europese Investeringsbank samen met de EU heeft gelanceerd om bij te dragen aan het veiligstellen van de economische toekomst van Europa door investeringen in onderzoeks- en innovatieprojecten te stimuleren.

In haar eerste overeenkomst met NV Bekaert SA onderkent de EIB het belang van deze reeds lang bestaande maar tegelijkertijd zeer innovatieve onderneming voor het herstel van de economie in de EU. De Belgische onderneming is wereldwijd actief en loopt voorop bij technologische ontwikkelingen; haar producten worden in veel verschillende sectoren gebruikt, van de automobielsector tot de bouw, alsmede op het gebied van energie en consumptiegoederen.

Bekaert is in 1880 opgericht in Zwevegem en heeft haar hoofdzetel in België; zij is technologisch leider op de wereldmarkt van staaldraadtransformatie en deklaagtechnologieën. Bekaert heeft wereldwijd ongeveer 30.000 mensen in dienst en bedient klanten in 120 landen. De onderneming houdt zich in hoge mate bezig met O&O, getuige haar 400 personeelsleden die op dit gebied werkzaam zijn en OOI-uitgaven van EUR 59 miljoen in 2014. Op die manier draagt zij bij aan het concurrentievermogen van de EU in de sector. In totaal bezit Bekaert meer dan 1500 octrooien op verschillende terreinen en breidt zij haar portefeuille nog uit, in veel gevallen door co-ontwikkeling met klanten en leveranciers.

“Bekaert is echt een model-onderneming vanwege de wijze waarop zij is gegroeid en zich heeft uitgebreid over de hele wereld. Het ondersteunen van onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten voor grensverleggende industriële ondernemingen vormt een prioriteit voor de Europese Investeringsbank. Innovatieve ondernemingen als Bekaert die toonaangevend zijn binnen de mondiale concurrentie, zijn cruciaal voor Europa”, aldus Pim van Ballekom, vicepresident van de EIB, in zijn reactie op het sluiten van de overeenkomst.

Door het project kan Bekaert haar OOI-inspanningen - gericht op de ontwikkeling van nieuwe materialen voor de automobielsector en onderzoek naar betere productieprocessen - vergroten. Een deel van het project heeft betrekking op het verbeteren van energie-intensieve productieprocessen en de ontwikkeling van milieuvriendelijkere toepassingen, zoals draad-deklagen waarbij in de gehele waardeketen geen giftige materialen worden gebruikt. Deze verbeteringen zullen bijdragen aan de milieudoelen in overeenstemming met de Europa 2020-strategie, terwijl ze Bekaert in staat stellen haar klanten meer waarde te bieden en haar concurrentiepositie te versterken.

De overeenkomst met Bekaert volgt op soortgelijke leningen voor innovatieprojecten die de EIB de afgelopen jaren heeft verstrekt. In totaal heeft de EIB in 2014 voor een totaalbedrag van ongeveer EUR 14,7 miljard aan leningen en garanties verstrekt voor de financiering van innovatieve projecten in verschillende sectoren in heel de EU. De activiteiten van Bekaert worden ondersteund door ‘InnovFin - EU-financiering voor innovatieve ondernemingen’, InnovFin voor grote projecten, met de financiële steun van de Europese Unie ingevolge de financiële instrumenten in het kader van Horizon 2020.

Achtergrondinformatie over de EIB en InnovFin:

De Europese Investeringsbank (EIB) is de instelling van de Europese Unie voor langlopende leningen; haar aandelen worden gehouden door de lidstaten. De EIB stelt langlopende financieringen beschikbaar voor gedegen investeringen die bijdragen aan de beleidsdoelstellingen van de EU. De EIB-financiering voor Bekaert wordt met name ondersteund door het instrument InnovFin voor grote projecten, dat is ontwikkeld om de toegang tot risicofinanciering voor O&I-projecten te verbeteren.

In het kader van Horizon 2020, het nieuwe onderzoeksprogramma van de EU voor de periode 2014-2020, hebben de Europese Commissie en de Europese Investeringsbank Groep (EIB en EIF) een nieuwe generatie financiële instrumenten en adviesdiensten gelanceerd om innovatieve bedrijven te helpen gemakkelijker toegang tot financiering te krijgen. De komende zeven jaar biedt ‘InnovFin - EU-financiering voor innovatieve ondernemingen’ een reeks op maat gemaakte producten waardoor meer dan EUR 24 miljard aan financiële ondersteuning beschikbaar zal komen voor onderzoek en innovatie (O&I) door kleine, middelgrote en grote ondernemingen en voor opdrachtgevers van projecten op het gebied van onderzoeksinfrastructuren. Deze financiering zal naar verwachting voor EUR 48 miljard aan definitieve O&I-investeringen ondersteunen.

Gedekt door middelen die in het kader van Horizon 2020 en door de EIB-Groep zijn gereserveerd, ondersteunen de financiële producten van InnovFin O&I-activiteiten die vanwege hun aard risicovoller zijn en moeilijker te beoordelen dan traditionele investeringen en derhalve vaak problemen ondervinden bij het verkrijgen van toegang tot financiering. Het betreft in alle gevallen vraaggestuurde instrumenten, waarbij geen sprake is van voorafgaande toekenning aan sectoren, landen of regio's. Mogelijke eindbegunstigden zijn bedrijven en andere organisaties die zijn gevestigd in de EU-lidstaten en in de met Horizon 2020 geassocieerde landen. Deze schuldinstrumenten zullen in de nabije toekomst worden aangevuld met een reeks kapitaalinstrumenten onder beheer van het EIF.

InnovFin voor grote projecten richt zich op het verbeteren van de toegang tot risicofinanciering voor O&I-projecten van grotere ondernemingen, universiteiten en publieke onderzoeksinstellingen, infrastructuren voor O&I (waaronder infrastructuren gericht op het faciliteren van innovatie), publiek-private partnerschappen en ‘special-purpose vehicles’ of -projecten (ook indien deze gericht zijn op het bevorderen van projecten waarmee industrieën nieuwe producten op de markt brengen die de eerste in hun soort zijn). Door de EIB zullen rechtstreeks leningen en garanties van EUR 25 miljoen tot EUR 300 miljoen worden verstrekt.