>@RE:OCEAN
© RE:OCEAN
  • EIB, EU:s klimatbank, har godkänt en riskkapitalinvestering på 530 miljoner kronor i livsmedelsföretaget RE:OCEAN, för att stödja byggandet av Sveriges första fiskodling på land i Säffle, Värmland.
  • Detta är en av de största investeringarna någonsin i innovativ och hållbar livsmedelsproduktion i Sverige. Det kommer att främja den svenska bioekonomin genom produktion av hållbar fisk i ett gigantiskt hav på land.
  • Anläggningen i Säffle kommer så småningom att producera 10 000 ton om året, vilket motsvarar en femtedel av den lax som konsumeras i Sverige. Nästan all lax i Sverige importeras i dagsläget.
  • Lånet garanteras av Europeiska kommissionens forsknings- och innovationsprogram

Djupt inne i de värmländska skogarna, i Säffle, finansierar Europeiska investeringsbanken (EIB) ett nytt, höginnovativt projekt: en enorm, hållbar laxodling på land för produktion av svenskarnas favoritfisk, nämligen lax, som i dag importeras till 100 procent. Med hjälp av detta ekonomiska stöd från EIB kommer RE:OCEAN, ett företag som är specialiserat på landbaserad laxodling, att kunna bygga Sveriges första kommersiella och storskaliga laxodling på land, där man använder senaste ZWC-teknik. Anläggningen kommer att samla alla produktionssteg under ett och samma tak, från äggkläckning till fångst, rensning, bearbetning och paketering. Genom den kommer färsk och hållbar lax att kunna levereras direkt till svenska matvarubutiker och restauranger. Svenskarna äter i genomsnitt 12 kilo lax per år. Bioekonomiprojektet innebär att Sverige blir mer oberoende i fråga om sin inhemska livsmedels- och proteinproduktion, genom att lokalt producera nästan 20 procent av all den lax som konsumeras i landet.

Situationen för de kommersiella fiskbestånden runt om i världen är mycket ansträngd, och 90 procent av dem utnyttjas till maximala nivåer eller är överfiskade. Samtidigt ökar den globala efterfrågan.  RE:OCEAN:s nya ”hav på land”-odling innebär att det finns en ny källa som är alternativ, skalbar och hållbar. Laxen kommer att odlas i kontrollerade former i 88 bassänger, där rent vatten cirkulerar, renas och återanvänds i en sluten krets. Denna nya teknik ger en helt ren vattenmiljö för fisken, möjliggör fullständig kontroll, från ägg till slutprodukt, utan vare sig utsläpp eller kontaminering av åar eller hav. Projektet kommer även att gynna den lokala ekonomin och bidra till en ökad sysselsättning i regionen.

Projektet stöds av Sveriges tre ledande grossistföretag, Axfood, Coop och ICA, som ser stora möjligheter med att kunna erbjuda konsumenterna nyttig och hållbar lax från Sverige.

EIB:s vicepresident Thomas Östros, med ansvar för Sverige, säger:

”Från EIB:s sida är vi mycket glada över att finansiera detta banbrytande, stora projekt för en hållbar livsmedelsproduktion. RE:OCEAN:s nya anläggning kommer inte bara att förse den svenska befolkningen med inhemskt och hållbart producerad lax, utan den kommer även på ett innovativt och klimatneutralt sätt att tillämpa senaste ZWC-teknik. Dessutom har livsmedelsförsörjning blivit en viktig del av alla ekonomiers kritiska infrastruktur, och laxanläggningen i Säffle kommer att öka Sveriges självförsörjning och resiliens på livsmedelsområdet.

RE:OCEAN:s vd, Morten Malle, säger:

”Vi är jätteglada över EIB:s stöd. EIB:s investering sänder en tydlig signal om förtroende och är en hörnsten för andra investerare i vårt nya, hållbara livsmedelsproduktionskoncept samt ett resultat av ett nära samarbete under tolv månaders tid. Denna process är även ett bevis för vårt teams och våra partners erfarenhet inom industrin, våra högavancerade lösningar och nya teknik, som innebär att konsumenterna kan njuta av ren, nyttig och lokalt producerad lax samtidigt som vi skyddar vår miljö.”

RE:OCEAN:s ordförande, Katarina Klingspor, tillägger:

”Denna EIB-investering validerar RE:OCEAN:s banbrytande arbete med att skapa en revolutionerande, modern teknik till förmån för de svenska laxkonsumenterna. Med stödet från EIB och från andra investerare planerar vi att fortsätta byggandet och öka upp till full produktion med ätfärdig lax senast 2026.”

Finansiering av innovation inom klimatåtgärder och hållbarhet

Finansieringsprojektet för den bioekonomiska fiskodlingen är i linje med EU:s politiska inriktning samt med EIB:s verksamhet när det gäller att stödja den europeiska gröna given samt överensstämmer med åtagandena i Parisavtalet. Det är dessutom i linje med EU:s och EIB:s policy genom att uppfylla kriterierna i fråga om klimatåtgärder och miljömässig hållbarhet och genom att bidra till EU:s bioekonomi och EU:s paket om cirkulär ekonomi. Det kommer också att möjliggöra hållbar produktion, bearbetning, distribution och konsumtion av lax samt minska matsvinnet. Projektet kommer dessutom att minska växthusgasutsläppen genom att förnybara källor används i produktionsprocessen.

Bakgrundsinformation

Om EIB

Europeiska investeringsbanken (EIB) är Europeiska unionens bank, som ägs av EU:s 27 medlemsstater. Den är verksam i omkring 160 länder och är världens största multilaterala långivare till klimatprojekt. Banken tillhandahåller långfristig finansiering till ekonomiskt bärkraftiga investeringar för att bidra till Europeiska unionens politiska mål. I EIB:s Färdplan för klimatbanken 2025 fastställs ambitionen att stödja investeringar på 1 biljon euro i klimatåtgärder och miljömässig hållbarhet under årtiondet fram till 2030, och anpassa all sin nya verksamhet till målen och principerna i Parisavtalet.

Om InnovFIN-EDP

InnovFin energidemonstrationsprojekt (EDP) tillhandahåller lån, lånegarantier eller egetkapitalliknande finansiering på mellan 7,5 och 75 miljoner euro till innovativa demonstrationsprojekt inom omvandling av energisystem inklusive, men inte begränsat till tekniker för förnybar energi, smarta energisystem, energilagring samt avskiljning, användning och lagring av koldioxid. De kan handla om innovativa energisystemtillgångar, tillverkningsprocesser eller tillverkningstjänster samt, på försöksbasis, om projekt som främjar den cirkulära ekonomin. Produkten tas fram direkt av EIB och kommer att stödja innovativa projekt fram till slutet av 2022.

Om RE:OCEAN

RE:OCEAN (tidigare Premium Svensk Lax) är ett svenskt företag, vars mission är att odla lax på land, som är bra både för människors hälsa och för planeten, genom att bygga en storskalig fiskodling på land.

RE:OCEAN revolutionerar fiskeindustrin med framtidens landbaserade laxodling vid en storskalig anläggning i Säffle. Med sitt nya ”hav på land” kan företaget lokalt producera 10 000 ton hållbar och nyttig lax varje år.

  • 10 000 ton lax om året vid full produktion.
  • 99,99 procent av allt vatten används i ett slutet system
  • 100 procent fossilfri energi för att förse anläggningen med elektricitet
  • Full produktion från och med 2026