>@EIB
  • 2 mld EUR na inwestycje związane ze wsparciem dla uchodźców w Polsce
  • 2 mld EUR na transport miejski, mobilność wodorową i kolej
  • 1,4 mld EUR na innowacje w przedsiębiorstwach i finansowanie działalności gospodarczej
  • 278 mln EUR na projekty związane z energią odnawialną, wodą i mieszkalnictwem

Zatwierdzone przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) nowe finansowanie w wysokości 3,6 mld EUR umożliwi przyspieszenie inwestycji w ekologiczny transport, rozwój działalności gospodarczej i innowacje, energię odnawialną, dostęp do wody oraz budownictwo mieszkaniowe.

Rada Dyrektorów EBI na czerwcowym posiedzeniu potwierdziła również przyznanie pierwszego krajowego finansowania EBI na rzecz uchodźców ukraińskich, którzy znaleźli schronienie w UE. Środki te wesprą inwestycje w dziedzinie zdrowia, edukacji i mieszkalnictwa realizowane w całej Polsce.

„Zatwierdziliśmy dziś pierwszą transzę finansowania z banku UE na umożliwienie godnego przyjęcia uchodźców po brutalnej inwazji Rosji na Ukrainę” – powiedział Werner Hoyer, prezes EBI. „To nasza pierwsza operacja w ramach zatwierdzonego w ubiegłym miesiącu planu wsparcia krajów UE sąsiadujących z Ukrainą” – dodał.

„Dziś zatwierdziliśmy również środki finansowe na wspieranie innowacji, inwestycji w rozwój działalności gospodarczej oraz działań w dziedzinie klimatu w Europie i na całym świecie. Nowe fundusze EBI przyczynią się do transformacji transportu miejskiego w całej Europie, rozwoju nowych rodzajów środków transportu elektrycznego i wodorowego oraz zwiększenia wykorzystania energii odnawialnej w społecznościach w Afryce, Azji i na Bliskim Wschodzie. Są to jedne z regionów najbardziej narażonych na wpływ zmieniających się i coraz bardziej ekstremalnych zjawisk klimatycznych, a liczba sygnałów świadczących o tym, że dzieje się to w niepokojącym tempie, stale rośnie. Nie mamy wyboru, musimy działać. Teraz” – powiedział Werner Hoyer.

2 mld EUR na poprawę usług publicznych dla uchodźców ukraińskich w Polsce

EBI zatwierdził pierwsze krajowe środki finansowe w ramach uzgodnionej w ubiegłym miesiącu nowej inicjatywy finansowej, mającej wesprzeć inwestycje władz publicznych w Polsce na rzecz uchodźców z Ukrainy.

Nowa linia kredytowa EBI dla Polski została przyznana po zatwierdzeniu przez Radę 19 maja planu zainwestowania 4 mld EUR w projekty wspierające uchodźców z Ukrainy, znajdujących schronienie w UE i innych krajach sąsiadujących. Pakiet solidarnościowy dla Ukrainy został przygotowany we współpracy z Komisją Europejską.

Kredyt EBI zapewni środki finansowe na rozwój kluczowej infrastruktury i usług dla uchodźców i społeczności przyjmujących, w tym mieszkań, szkół, szpitali oraz dostępu do miejsc pracy. Finansowanie EBI może również pokryć kwalifikujące się wydatki operacyjne związane z zapewnieniem urządzeń, obiektów i usług na potrzeby integracji uchodźców wojennych w państwach przyjmujących.

Ta nowa inicjatywa pozwoli na sfinansowanie inwestycji władz krajowych, regionalnych i miejskich w Polsce we współpracy z krajowym bankiem prorozwojowym BGK.

2 mld EUR na zrównoważony transport w Europie i Afryce

EBI przyznał dzisiaj nowe finansowanie na rozbudowę metra w Madrycie i budowę czwartej linii metra w Pradze.

Przedłużenie o 7 km linii nr 11 w Madrycie obejmie pięć nowych i zmodernizowanych stacji, natomiast pierwszy etap linii D w Pradze o długości 5 km przewiduje wykorzystanie pociągów bez maszynistów i budowę pięciu nowych stacji oraz umożliwi obsługę około 30 mln pasażerów rocznie.

EBI zatwierdził również środki na badania przedsiębiorstw nad usprawnieniem transportu autobusowego, ciężarowego i samochodowego z napędem wodorowym, rozwój zaawansowanych systemów wspierania kierowców w celu zwiększenia bezpieczeństwa pojazdów i pieszych oraz innowacje i zaawansowaną produkcję samochodów elektrycznych.

Bank przyznał również środki na modernizację krajowej sieci kolejowej w Afryce, w tym na poprawę ochrony przeciwpowodziowej i sygnalizacji oraz wprowadzenie ulepszeń w zakresie bezpieczeństwa.

1,4 mld EUR na innowacje w przedsiębiorstwach i inwestycje w rozwój działalności gospodarczej

EBI wsparł programy finansowania nowych przedsiębiorstw w Austrii, Czechach, Niemczech, na Węgrzech, we Włoszech, na Słowacji, w Hiszpanii i Portugalii oraz innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach.

Działania w tym zakresie obejmują finansowanie przedsiębiorstw w zakresie rozwoju specjalistycznego oprogramowania do cyfryzacji w medycynie i służbie zdrowia oraz zwiększenia produkcji półprzewodników.

Nowe inicjatywy finansowania przedsiębiorstw, podejmowane we współpracy z lokalnymi partnerami finansowymi, obejmują specjalne programy wspierania innowacji oraz zachęcania przedsiębiorstw do zwiększenia inwestycji w dziedzinie klimatu w celu poprawy efektywności energetycznej dzięki modernizacji i wymianie energochłonnych urządzeń.

278 mln EUR na projekty związane z mieszkalnictwem socjalnym, energią odnawialną i dostępem do wody

Bank zatwierdził nowe środki na budowę 640 pozbawionych barier, energooszczędnych lokali socjalnych i tanich mieszkań w Hanowerze.

EBI zobowiązał się również do udziału w funduszu o wartości 455 mln EUR w celu odblokowania inwestycji kapitałowych w duże i małe projekty w dziedzinie energii odnawialnej w Afryce, Azji Środkowej, na Bliskim Wschodzie i Kaukazie oraz wsparcia inwestycji mających na celu poprawę dostępu do wody na Bliskim Wschodzie.

Przegląd projektów zatwierdzonych przez Radę Dyrektorów EBI