>@Getty Images
© Getty Images
  • 350 miljoonan euron täydennys suosittuun PK-yritysaloite -ohjelmaan, josta suomalaiset pk-yritykset ovat saaneet jo 400 miljoonan euron rahoituksen
  • Takausohjelmassa riskiä kantavat Suomen valtio, Euroopan investointipankkiryhmä (EIP ja EIR) sekä Euroopan komissio.
  • Pk-yritykset voivat hakea lainoja seuraavilta rahoitusvälittäjiltä: Aktia Pankki, OP Yrityspankki, POP Pankkikeskus, Oma Säästöpankki ja Säästöpankkiryhmä.

Suomen valtio on yhdessä Euroopan komission ja EIP-ryhmän kanssa edelleen vahvasti sitoutunut tukemaan suomalaisia pk-yrityksiä näinä vaikeina aikoina. Tämän vuoksi on päätetty lisätä suomalaisille pk-yrityksille suunnatusta PK-yritysaloite -takausohjelmasta tarjottavaa rahoitusta. Euroopan komission, Suomen työ- ja elinkeinoministeriön, Euroopan investointipankin ja Euroopan investointirahaston tekemän sopimuksen myötä suomalaisten pienyritysten käyttöön tulee 350 miljoonan euron lisärahoitus edullisin ehdoin.

PK-yritysaloite -ohjelma täydentää samojen osapuolten vuonna 2016 allekirjoittamaa alkuperäistä sopimusta, jonka turvin suomalaiset pankit voivat saada uusille pk-yrityslainasalkuilleen takauksia. Pankit siirsivät saamansa edun täysimääräisesti Suomen yritysten hyväksi. Pk-takausohjelman ansiosta paikallisille yrityksille voitiin myöntää lainaa pienemmin vakuusvaatimuksin ja pidemmällä laina-ajalla, jolloin myös riskipitoisemmat ja innovatiiviset yritykset saivat mahdollisuuden edulliseen rahoitukseen. Alkuperäinen rahoitusväline on jo lähes kokonaan käytetty, mutta tänään julkistettu lisärahoitus nostaa koko instrumentista edullisesti myönnettävien lainojen summan kaikkiaan 750 miljoonaan euroon. Rahoitusta suomalaisyrityksille välittävät Aktia Pankki, Säästöpankkiryhmä, Oma Säästöpankki, OP Yrityspankki ja POP Pankkikeskus.

"Lisärahoituksen käyttöönotto auttaa pk-yrityksien lainoitusta takausten avulla näinä vaikeina aikoina", elinkeinoministeri Mika Lintilä toteaa ja jatkaa, että kaikki välineet ovat tarpeen yritysten tukemiseksi koronakriisissä ja siitä eteenpäin.

"Tämä on tärkeä signaali, joka osoittaa Euroopan seisovan pk-yritystensä tukena”, EIP:n varapääjohtaja Thomas Östros korostaa. "Pk-yritysten takausohjelma on jo tähän mennessä ollut suuri menestys Suomessa, joten pyyntö instrumentin laajentamiseen tuli suoraan markkinoilta. Olemme iloisia saadessamme olla jälleen mukana ohjelmassa.”

"EIR on ollut avainkumppani pk-yritysten rahoituksessa jo vuosia”, kertoo EIR:n toimitusjohtaja Alain Godard. "Nykyisessä tilanteessa haluamme vahvistaa sitoutumistamme näiden yritysten ja rahoitusvälittäjiemme tukemiseen. Ne voivat olla varmoja siitä, että meidän tukeemme voi luottaa tästäkin kriisistä selviytymisessä.”

Teknisessä mielessä hankkeeseen kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama first loss -osuus, jolle myönnetään lisätakaus alemman välitason etuoikeusluokassa Euroopan komission InnovFin-ohjelmasta, jonka rahoitus puolestaan tulee Horizon 2020 -aloitteesta. Ylemmän välitason sekä ylimmän etuoikeusluokan osuuksien takauksista vastaavat EIR ja EIP.

Pk-yritysten takausohjelma SME Initiative on Euroopan komission ja EIP-ryhmän perustama rahoitusinstrumentti, jossa jäsenvaltio hyödyntää rakennerahastoja (ESIR) ja komissio puolestaan COSME- ja/tai Horizon 2020 -ohjelman varoja. Suomen pk-yritystakausohjelman tarkoituksena on siirtää tehokkaasti portfolion luottoriskiä ja siten mahdollistaa pääomarahoituksen saanti edullisin ehdoin, mikä kannustaa rahoitusvälittäjiä myöntämään suomalaisille pk-yrityksille uusia lainoja entistä alemmalla korkotasolla. Rahoitusvälittäjien suuntautuminen pk-yritysmarkkinoille tukee rahoitusvaltuutuksen tavoitteita sekä EIR:n tehtävää ja strategiaa. Kun rahoitusvälittäjiä suojataan riskeiltä, suomalaisten pk-yritysten rahoituksen saanti helpottuu ja lainojen korot alenevat.