• 70 miljoni euro suurune EIP laen investeeringuteks passiivkiudoptilise juurdepääsuvõrgu rajamisse, et tagada lairibaühendused Eestis.
  • Uue võrguga saavad lairibainterneti enam kui veerand miljonit majapidamist, sealhulgas ligi 50 000 majapidamist, mis asuvad ebapiisava ühendusega piirkondades.

Eesti Energia on sõlminud Euroopa Investeerimispangaga (EIP) uue, 70 miljoni euro suuruse laenulepingu, et toetada passiivkiudoptilise juurdepääsuvõrgu rajamise rahastamist Eestis. Laenu maksimumtähtaeg on 14 aastat ja laenu kasutusperiood on kolm aastat. Võrguga tagatakse väga suure läbilaskevõimega lairibateenused allalaadimiskiirusega 1 Gb/s ligikaudu 260 000 majapidamisele.

Neist 47 000 majapidamist asub ebapiisava lairibaühendusega piirkondades (valged alad) ja ligi 219 000 majapidamist piirkondades, kus lairibateenuste pakkumine on piiratud. Võrku pakutakse vaba juurdepääsuga kõigile lairibateenuste jaepakkujatele. Uut lairibavõrku paigaldatakse praegu Eestis ja see peaks valmima 2023. aastaks.

Eesti Energial ja Euroopa Investeerimispangal on pikaajaline koostöö. EIP on Eesti Energia kontserni jaoks strateegilise tähtsusega laenuandja. Alates 2004. aastast on see seitsmes Eesti Energia ja EIP vahel sõlmitud laenuleping: pärast viimase lepingu sõlmimist 2019. aasta detsembris summas 175 miljonit eurot. EIP on alates 2004. aastast andnud ettevõttele laene ligikaudu 600 miljoni ulatuses.

EIP asepresident Thomas Östros märkis: „Eesti on juba tuntud kui väga digitaliseeritud riik ning meil on rõõm nihutada selles riigis lairibainterneti juurdepääsu piire veelgi kaugemale. EIP-l on suurepärane ja pikaajaline partnerlus Eesti Energiaga ning meil on hea meel, et saame neid selles ettevõtmises toetada.“

Eesti Energia on riigile kuuluv rahvusvaheline energiaettevõte, mis on asutatud 1939. aastal ning tegutseb Läänemere riikide energiaturgudel, samuti rahvusvahelisel vedelkütuste turul. Eesti Energia tegevus hõlmab jaotusvõrgu käitamist, taastuvenergia tootmise varade arendamist ja käitamist Läänemere piirkonnas, energialahenduste pakkumist, mis hõlmavad elektri, kütte ja kütuse tootmist, müüki ja klienditeenindust, ning muid energiateenuseid.