>@EIB
  • Andelen klimatfinansiering ökar till 31 % av EIB:s totala finansiering, vilket understryker bankens åtagande att spela en nyckelroll i den europeiska gröna given och kampen mot global uppvärmning
  • EIB-gruppens finansiering ökar med 13 % till mer än 72 miljarder euro
  • Högsta antalet finansierade transaktioner: 1095, en ökning med 28 % jämfört med 2018
  • EIB:s finansiering utanför EU under de senaste tio åren uppgår till närmare 70 miljarder euro, varav närmare 22 miljarder euro till Afrika.
  • EIB:s president Werner Hoyer: – EU:s bank är mer relevant än någonsin för klimatåtgärder och Europas konkurrenskraft.