>@EIB/To be defined

Euroopan investointipankki (EIP) ja Metsäliitto Osuuskunta allekirjoittivat tänään Äänekosken uuteen suureen biotuotetehdasprojektiin liittyvän 75 miljoonan euron rahoitussopimuksen. Lainan takaus siirretään myöhemmin EU:n budjettitakauksena  Euroopan strategisten investointien rahastolle (EFSI).  

Biotuotetehdas on jo saanut 200 miljoonan euron lainan EIP:ltä, joka myönnettiin aiemmin tällä viikolla Metsä Groupiin kuuluvalle Metsä Fibre Oy:lle. Metsäliitto Osuuskunta on Metsä Groupin emoyhtiö. EU-maiden yhteiseltä pankilta saatavalla 275 miljoonan euron rahoituksella edistetään uuden tehtaan rakentamista, joka tuottaa vuosittain noin 1,3 miljoonaa tonnia sellua. Hankkeeseen sisältyvät energiantuotanto uusiutuvista lähteistä ja innovatiivinen kuorenkaasutuslaitos, minkä ansiosta tehdas ei käytä lainkaan fossiilisia polttoaineita. Energiantuotannon uusiutuvista lähteistä arvioidaan olevan yksi prosentti Suomen nykyisestä sähkönkulutuksesta.

Kyseessä on Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointihanke. Rakennusajan työllistäväksi kokonaisvaikutukseksi arvioidaan noin 6 000 henkilötyövuotta. Tuotannon käynnistyttyä työllistävä vaikutus on 2 500 työpaikkaa koko arvoketjussa. Investointi konkretisoi Metsä Groupin strategian tavoitetta vahvistaa perusliiketoiminnan kilpailukykyä korkealaatuisilla tuotteilla, resurssitehokkuudella ja uusilla teknologisilla ratkaisuilla.  

Suomeen suuntautuvasta rahoituksesta vastaava EIP:n varapääjohtaja Jonathan Taylor sanoi, että: “Olemme ylpeitä siitä, että voimme antaa tukemme tälle uuden sukupolven biotuotetehtaalle. Hankkeella pystytään säilyttämään merkittävä määrä työpaikkoja sekä luomaan uusia perinteisellä teollisuusalueella, minkä lisäksi hanke parantaa merkittävästi energiatehokkuutta ja ympäristösuorituskykyä. Tämä ensimmäinen Euroopan investointiohjelmaan perustuva rahoitustoimi Suomessa osoittaa, että EIP sitoutuu tekemäänsä lupaukseen ottaa aloite käyttöön jo ennen kuin EFSI virallisesti toimii.”