Search En menu en ClientConnect
Search
Results
Top 5 search results See all results Advanced search
Top searches
Most visited pages
  Európska investičná banka je úverovým ramenom Európskej únie. Sme najväčšia mnohostranná finančná inštitúcia na svete a jeden z najväčších poskytovateľov financovania v oblasti klímy.
   

  EIB v skratke

  Objavte úlohu EIB, jej priority a kľúčové a číselné údaje

  Riadenie a štruktúra

  Zistite viac o našej rozhodovacej štruktúre, procesoch a súvisiacich kontrolách

  Spoločenská zodpovednosť

  Prečítajte si o našom záväzku voči udržateľnému rozvoju, základe nášho obchodného modelu

  Transparentnosť a prístup k informáciám

  Zistite, ako počúvame občanov, ak potrebujú informácie alebo majú obavy týkajúce sa projektov, politiky alebo činností EIB

  V centre pozornosti

  Naše priority

  Cieľom našich činností je urýchľovať zelenú transformáciu, podporovať technologické inovácie, posilňovať bezpečnosť a obranu a prispievať k regionálnej súdržnosti a rozvoju sociálnej infraštruktúry. Náš záväzok v oblasti medzinárodného rozvoja a integrácie kapitálových trhov zabezpečuje silnú globálnu prítomnosť Európy. Naše priority podporujú rast, prosperitu, technologický a sociálny pokrok v jednotlivých členských štátoch v celej EÚ aj po celom svete.

  ©SkillUp/Shutterstock