Search En menu en ClientConnect
Search
Results
Top 5 search results See all results Advanced search
Top searches
Most visited pages
  Is é an Banc Eorpach Infheistíochta eite iasachtaithe an Aontais Eorpaigh. Táimid ar an institiúid airgeadais iltaobhach is mó dá bhfuil ann agus ar cheann de na soláthraithe is mó maoinithe don troid i gcoinne an athraithe aeráide, leis.
   

  An BEI d’aon amharc

  Faigh amach faoi ról an BEI, na tosaíochtaí atá aige agus dátaí agus figiúirí tábhachtacha a bhaineann leis

  Rialachas agus struchtúr

  Faigh amach faoinár struchtúr agus próisis chinnteoireachta, chomh maith leis na rialuithe a bhaineann leo.

  Freagracht chorparáideach

  Léigh faoinár dtiomantas don fhorbairt inbhuanaithe, arb é an rud a bhfuil ár múnla gnó bunaithe air

  Trédhearcacht agus rochtain ar fhaisnéis

  Faigh amach cén chaoi a dtugaimid cluas do shaoránaigh nuair a theastaíonn faisnéis uathu nó nuair atá imní orthu faoi thionscadail, beartais nó gníomhaíochtaí de chuid an BEI

  Rogha an eagarthóra

  Our results in 2023

  In 2023, the EIB signed a total of €75.14 billion and EIF signed a total €14.91 billion of financing. The EIB arm for global partnerships, EIB Global, signed €8.44 billion in new financing.

  Almost half of EIB lending in the European Union was signed for projects in cohesion regions. A total of €49.04 billion of EIB lending, was signed in projects supporting climate action and environmental sustainability.

  Find out about the EIB Group's 2023 key figures.

  Shutterstock