Search En menu en ClientConnect
Search
Results
Top 5 search results See all results Advanced search
Top searches
Most visited pages
  De Europese Investeringsbank is de kredietverlenende instelling van de Europese Unie. We zijn de grootste multilaterale financiële instelling ter wereld en een van de grootste verstrekkers van klimaatfinanciering.

  EIB in kort bestek

  Ontdek de rol van de EIB, onze prioriteiten en bekijk de belangrijkste data en cijfers

  Organisatiestructuur

  Lees meer over onze besluitvormingsstructuur, processen, en de bijbehorende controlesystemen

  Maatschappelijk verantwoord ondernemen

  Lees hoe we ons sterk maken voor duurzame ontwikkeling, het uitgangspunt voor al onze activiteiten

  Transparantie en toegang tot informatie

  Ontdek hoe we naar burgers luisteren wanneer zij informatie nodig hebben of zorgen hebben over de projecten, de activiteiten, of het beleid van de EIB

  In focus

  Onze prioriteiten

  Door middel van onze activiteiten willen we de groene transitie versnellen, technologische innovatie stimuleren, veiligheid en defensie versterken, en regionale cohesie en de ontwikkeling van sociale infrastructuur ondersteunen. Onze focus op internationale ontwikkeling en kapitaalmarktintegratie verzekert een sterke aanwezigheid van Europa op het wereldtoneel. Onze prioriteiten stimuleren groei, welvaart, technologische en sociale vooruitgang in afzonderlijke lidstaten, de hele EU en daarbuiten.

  ©SkillUp/Shutterstock