Search En menu en ClientConnect
Search
Results
Top 5 search results See all results Advanced search
Top searches
Most visited pages
  Европейската инвестиционна банка е кредитната институция на Европейския съюз. Ние сме най-голямата многостранна финансова институция в света и един от най-големите източници на финансиране в областта на климата.

  ЕИБ накратко

  Научете за ролята на ЕИБ, нейните приоритети и за важни дати и данни

  Ръководни органи и структура

  Научете повече за нашите системи за вземане на решения, процеси и свързаните с това мерки за контрол

  Корпоративна отговорност

  Научете за нашия ангажимент за устойчиво развитие - основата на нашия бизнес модел

  Прозрачност и достъп до информация

  Разберете как общуваме с гражданите , когато се нуждаят от информация или когато проектите, политиката или дейността на ЕИБ пораждат загриженост

  Избрано от редактора

  Our results in 2023

  In 2023, the EIB signed a total of €75.14 billion and EIF signed a total €14.91 billion of financing. The EIB arm for global partnerships, EIB Global, signed €8.44 billion in new financing.

  Almost half of EIB lending in the European Union was signed for projects in cohesion regions. A total of €49.04 billion of EIB lending, was signed in projects supporting climate action and environmental sustainability.

  Find out about the EIB Group's 2023 key figures.

  Shutterstock