>@EIB
©EIB
  • De Europese Investeringsbank en het Vlaamse Ministerie van Economie hebben een memorandum of understanding getekend met betrekking tot waterstof in Vlaanderen.
  • De overeenkomst moet helpen bij het identificeren van projecten die door de EIB met leningen gesteund, of met advisory services geholpen zouden kunnen worden.
  • Naar verwachting zal er tegen 2050 tot wel €470 miljoen in schone waterstof geïnvesteerd worden in Europa.

De Europese Investeringsbank (EIB) en de Vlaamse overheid hebben een memorandum ondertekend met als doel een kader te creëren voor verdere samenwerking tussen Vlaanderen en de EIB rond de financiering en uitvoering van de Vlaamse waterstofprojecten. De ondertekening komt op een moment waarop Vlaanderen haar eerste ‘projecten van gemeenschappelijk belang’ (PCI) op het gebied van waterstof aan de Europese Commissie presenteert.

“Vlaanderen heeft grote ambities op het vlak van duurzame waterstof. We zijn dan ook blij met de eerste reeks van Vlaamse IPCEI projecten. Het gaat over de productie van groene waterstof, tot het inzetten van die waterstof voor duurzaam staal of brandstoffen, tot zelfs de ontwikkeling van goedkopere waterstoffabrieken. De projecten sluiten naadloos aan op onze Vlaamse waterstofvisie. Het is vandaag dan ook hét moment om die visie verder kracht bij te zetten door een ‘Memorandum of Understanding’ af te sluiten met de Europese Investeringsbank. Met het wederzijdse engagement dat we hier aangaan, kunnen we gemakkelijker Europese financiering aantrekken om de Vlaamse duurzame waterstof projecten te realiseren.” stelde Vlaams minister van Innovatie Hilde Crevits.

“Als klimaatbank van de EU, is de Europese Investeringsbank toegewijd om de nodige financiering en technische expertise te verlenen aan technologieën die de klimaatopwarming kunnen afremmen.” Stelt Vicepresident van de EIB Kris Peeters. “Bij de EIB zijn we dan ook erg bezig met alternatieve energiebronnen. Zo kenden we in de voorbije jaren voor ongeveer €550 miljoen aan kredieten toe aan projecten die specifiek aan waterstof gerelateerd zijn en werken we momenteel aan verdere investeringen in de sector ter waarde van €1 miljard. In die context ben ik verheugd dat Vlaanderen en de EIB elkaar vinden in dit Memorandum of Understanding. Dit is een duidelijk gemeenschappelijk signaal aan de sector dat we samen willen inzetten op waterstofprojecten in Vlaanderen. We kijken dan ook uit naar toekomstige financieringsaanvragen ter ondersteuning van waterstofinvesteringen.“

Waterstoftechnologie kan een sleutelrol spelen in het koolstofneutral maken van de EU-economie tegen 2050. Momenteel telt waterstof voor slechts 2% in de Europese energiemix, maar dit zou tegen het midden van de eeuw kunnen stijgen tot 14%. De Europese Waterstofstrategie, onderdeel van de Europese Green Deal, heeft als doel om in 2050 breed gebruik van waterstof mogelijk te maken. Volgens de strategie zal er tussen 2030 en 2050 op systeemrelevante schaal groene waterstof kunnen worden geproduceerd, maar daarvoor zullen investeringen in hernieuwbare of koolstofarme waterstof moeten toenemen. De strategie voorziet dat tegen 2050 tussen de €180 miljard en €470 miljard nodig zal zijn voor productiecapaciteit in de Europese Unie. Hydrogen Europe is samen met de Europese Commissie een van de drie deelnemers aan de European Joint Undertaking on Hydrogen, een publiek-private samenwerking om de marktintroductie van schone waterstoftechnologieën in Europa te vergemakkelijken.

Groene, emissievrije waterstof produceren is nog erg kostbaar, de Europese Investeringsbank is daarom een belangrijke financieringspartner. In de afgelopen acht jaar heeft de Bank van de EU meer dan €2 miljard aan adviesdiensten en financiële steun verleend aan projecten die gebruikmaken van waterstoftechnologieën. Daarbij ontvingen projecten gericht op het opschalen van het gebruik van waterstof in de transportsector financiering, bijvoorbeeld door steun voor nieuwe waterstofvloten en gerelateerde infrastructuur. Met haar expertise en staat van dienst in de financiering van innovatieve technologieën en infrastructuur — met name offshore windenergie en batterijen — is de EIB goed voorbereid om de ontwikkeling van het waterstofecosysteem in Europa te ondersteunen. Momenteel ondersteunt de Bank technologieën zoals elektrolysers, katalysatoren en brandstofcellen. Het financiert ook grootschalige waterstofproductie, waaronder elektrolyse, koolstofafvang en -opslag en waterstofstations.

Achtergrondinformatie

De Europese Investeringsbank (EIB) is de lange-termijnleningsinstelling van de EU, en is direct eigendom van de Lidstaten- België bezit 5,20% van de Bank. Het maakt lange-termijnfinanciering beschikbaar voor degelijke projecten die bijdragen aan het behalen van EU-beleidsdoeleinden. De EIB is de enige bank die volledig eigendom is, en de belangen vertegenwoordigt van de Lidstaten van de EU. De Bank werkt nauw samen met de andere EU-instellingen om EU-beleid te implementeren. In 2020 maakte de Bank bijna €1.3 miljard beschikbaar in leningen aan Belgische projecten in verschillende sectoren, waaronder de gezondheidszorg, watermanagement, onderwijs en KMO’s.

                                          

Er zijn verschillende soorten waterstof, ingedeeld naar productieproces en de daaruit voortvloeiende uitstoot van broeikasgassen. Schone waterstof (“hernieuwbare waterstof” of “groene waterstof”) wordt geproduceerd door de elektrolyse van water met behulp van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen en stoot tijdens de productie geen broeikasgassen uit. Het onderscheidt zich van grijze waterstof, die wordt geproduceerd uit methaan, en ook broeikasgassen in de atmosfeer afgeeft, en blauwe waterstof, die deze emissies opvangt en ondergronds opslaat om te voorkomen dat ze klimaatverandering veroorzaken.