>@Alicja Chytla/MariaDB
©Alicja Chytla/MariaDB

Euroopan investointipankki (EIP) myöntää 25 miljoonan euron rahoituksen suomalaiselle MariaDB:lle, joka kehittää maailman nopeimmin kasvavaa avoimen lähdekoodin tietokantaa. Kyseessä on suurin kasvurahoitus, jonka EIP on myöntänyt millekään yritykselle Pohjoismaissa.

Rahoituksella on tarkoitus edistää MariaDB:n tuotekehitystyötä, jotta yritys pystyy palvelemaan kasvavaa kansainvälistä suuryritysasiakaskuntaansa. Lisäksi sillä tehostetaan yrityksen myynti- ja markkinointitoimintaa Euroopassa, Amerikassa ja Aasiassa. Euroopassa MariaDB:llä on selkeä rekrytointitarve erityisesti Suomessa, jossa yritys aikoo palkata lähitulevaisuudessa tietokantoihin erikoistuneita kehittäjiä.

”EIP:ltä saamamme sijoitus auttaa meitä parantamaan MariaDB:n toimintakykyä ja kehittämään jatkossakin uusia ominaisuuksia, jotka tekevät tuotteestamme markkinoiden helpoimmin käytettävän, laajennettavan ja käyttöönotettavan ympäristöstä riippumatta. Rahoitus on osa monivaiheista strategiaamme vahvistaa MariaDB:tä eri markkina-alueilla, ja se tukee meitä yrityksen seuraavassa kasvuvaiheessa”, kertoo MariaDB:n talousjohtaja Kenneth Paqvalén.

Tietokantamarkkinoilla on käynnissä suuri murros, jossa MariaDB:n kaltaiset uudet toimijat mullistavat alan perinteisiä toimintamalleja nykyaikaisilla, avoimeen lähdekoodiin perustuvilla ratkaisuilla ja haastavat itseään isompia kilpailijoita. Avoimen lähdekoodin tietokantoja otetaan jatkuvasti käyttöön eri puolilla maailmaa: esimerkiksi Telefónican, DBS Bankin ja Teleplanin kaltaiset suuryritykset tavoittelevat säästöjä ja modernisoivat liiketoimintaansa suunnittelemalla it-infrastruktuuriaan uudestaan.

Tietokantamarkkinat kasvavat nopeasti

Markkinatutkimusyhtiö IDC on arvioinut maailmanlaajuisessa ennusteessaan* tietokantamarkkinoiden ylittävän 50 miljardin dollarin rajapyykin vuonna 2017. Vielä vuonna 2015 markkinoiden arvo oli 40 miljardia dollaria. Gartnerin arvion** mukaan taas yli 70 prosenttia uusista yritysten sisäisistä sovelluksista kehitetään avoimen lähdekoodin tietokantojen päälle, ja puolet olemassa olevista kaupallisista tietokannoista vaihdetaan avoimeen lähdekoodiin vuoteen 2018 mennessä.

Eri tietokantavaihtoehtojen käyttöastetta ja suosiota mittaavan DB-engines-palvelun mukaan avoimen lähdekoodin tietokantojen suosio on kasvanut neljässä vuodessa 35 prosentista 46 prosenttiin.

”Uusien, innovatiivisten tuotteiden kehittäminen vaatii jatkuvia investointeja. Olen iloinen siitä, että Euroopan investointiohjelman avulla saatava rahoitus mahdollistaa MariaDB:n kasvuohjelman, johon kuuluvat lisäpanostukset niin tutkimukseen kuin kansainväliseen myyntiin ja markkinointiinkin. Innovaatioiden ja tutkimuksen hyödyntäminen sekä uusien markkinoiden avaaminen auttavat yritystä menestymään kilpailluilla markkinoilla”, sanoo Euroopan komission työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaava varapuheenjohtaja Jyrki Katainen.

EIP myöntää rahoitusta MariaDB:lle nyt ensimmäistä kertaa. Rahoitus on peräisin Euroopan talouden elvyttämiseen tarkoitetusta Euroopan strategisten investointien rahastosta (ESIR).

ESIR-rahastosta ja innovaatiorahoituksesta vastaava EIP:n varapääjohtaja Ambroise Fayolle kertoo pankin olevan mielellään mukana MariaDB:n uraauurtavassa kehitystyössä.

”Näin voimme tukea eurooppalaista ohjelmistoyritystä, jolla on vahvat innovaatiot ja suuri kasvupotentiaali. Juuri siihen Euroopan investointiohjelma pyrkii: tuemme Euroopan globaalia kilpailukykyä edistämällä osaavien ihmisten työllistymistä ja vahvistamme Euroopan asemaa teknologian viennissä”, Fayolle sanoo.

EIP:n lisäksi MariaDB:n taustalla on useita pääomasijoittajia, kuten Intel Capital, California Technology Ventures, Runa Capital, Suomen Teollisuussijoitus, SmartFin Capital sekä OpenOcean. EIP:n rahoitukseen liittyvässä taustatyössä MariaDB:n rahoitusneuvonantajana on toiminut Grannenfelt Finance.