Search En menu en ClientConnect
Search
Results
Top 5 search results See all results Advanced search
Top searches
Most visited pages
  Il-Bank Ewropew tal-Investiment huwa d-drigħ tat-tislif tal-Unjoni Ewropea. Aħna l-akbar istituzzjoni finanzjarja multilaterali fid-dinja u wieħed mill-akbar fornituri ta’ finanzjament għall-klima.

  Ħarsa lejn il-BEI

  Skopri r-rwol tal-BEI, il-prijoritajiet tiegħu u d-dati u ċ-ċifri ewlenin

  Governanza u struttura

  Sir af aktar dwar l-istruttura għat-teħid ta’ deċiżjonijiet tagħna, il-proċessi, u l-kontrolli assoċjati

  Responsabbiltà korporattiva

  Aqra dwar l-impenn tagħna għall-iżvilupp sostenibbli, il-pedament tal-mudell kummerċjali tagħna

  Trasparenza u aċċess għall-informazzjoni

  Sir af kif nisimgħu ċ-ċittadini meta jeħtieġu informazzjoni jew għandhom tħassib dwar proġetti, politika jew attivitajiet tal-BEI

  L-għażla tal-Editur

  Il-prijoritajiet tagħna

  Permezz tal-attivitajiet tagħna, nimmiraw li naċċelleraw it-tranżizzjoni ekoloġika, nagħtu spinta lill-innovazzjoni teknoloġika, insaħħu s-sigurtà u d-difiża, nappoġġaw il-koeżjoni reġjonali u l-iżvilupp tal-infrastruttura soċjali. L-impenn tagħna għall-iżvilupp internazzjonali u l-integrazzjoni tas-swieq kapitali jissalvagwardja l-preżenza globali qawwija tal-Ewropa. Il-prijoritajiet tagħna jagħtu spinta lit-tkabbir, il-prosperità, il-progress teknoloġiku u soċjali fl-istati membri individwali, mal-UE kollha u madwar id-dinja.

  ©SkillUp/Shutterstock