Search En menu en ClientConnect
Search
Results
Top 5 search results See all results Advanced search
Top searches
Most visited pages
  Is é an Banc Eorpach Infheistíochta eite iasachtaithe an Aontais Eorpaigh. Táimid ar an institiúid airgeadais iltaobhach is mó dá bhfuil ann agus ar cheann de na soláthraithe is mó maoinithe don troid i gcoinne an athraithe aeráide, leis.
   

  An BEI d’aon amharc

  Faigh amach faoi ról an BEI, na tosaíochtaí atá aige agus dátaí agus figiúirí tábhachtacha a bhaineann leis

  Rialachas agus struchtúr

  Faigh amach faoinár struchtúr agus próisis chinnteoireachta, chomh maith leis na rialuithe a bhaineann leo.

  Freagracht chorparáideach

  Léigh faoinár dtiomantas don fhorbairt inbhuanaithe, arb é an rud a bhfuil ár múnla gnó bunaithe air

  Trédhearcacht agus rochtain ar fhaisnéis

  Faigh amach cén chaoi a dtugaimid cluas do shaoránaigh nuair a theastaíonn faisnéis uathu nó nuair atá imní orthu faoi thionscadail, beartais nó gníomhaíochtaí de chuid an BEI

  Faoi chaibidil

  Ár dtosaíochtaí

  Trí na gníomhaíochtaí a dhéanaimid, tá sé mar aidhm againn dlús a chur leis an aistriú glas, nuálaíocht teicneolaíochta a threisiú, slándáil agus cosaint a neartú, agus tacú le comhtháthú réigiúnach agus le forbairt bonneagair shóisialta. Tugann ár dtiomantas don fhorbairt idirnáisiúnta agus do chomhtháthú na margaí caipitil cosaint do sheasamh láidir na hEorpa ar an ardán idirnáisiúnta. Cuireann ár dtosaíochtaí le fás, le rathúnas agus le dul chun cinn teicneolaíochta agus sóisialta sna ballstáit aonair, ar fud an AE ar fad agus ar fud an domhain.

  ©SkillUp/Shutterstock