Search En menu en ClientConnect
Search
Results
Top 5 search results See all results Advanced search
Top searches
Most visited pages

  Eiropas Investīciju banka ir Eiropas Savienības institūcija, kas izsniedz aizdevumus. Mēs esam lielākā daudzpusējā finanšu iestāde pasaulē un viens no lielākajiem finansējuma avotiem klimata politikas jomā.

  Pārskats par EIB

  Uzziniet vairāk par EIB lomu, tās prioritātēm un galvenajiem datumiem un skaitļiem.

  Pārvaldība un uzbūve

  Uzziniet vairāk par mūsu lēmumu pieņemšanas struktūru, procesiem un saistītiem vadības pasākumiem.

  Korporatīvā atbildība

  Lasiet par mūsu apņemšanos nodrošināt ilgtspējīgu attīstību, kas ir mūsu uzņēmējdarbības modeļa pamatā.

  Pārskatāmība un piekļuve informācijai

  Uzziniet, kā mēs palīdzam ES pilsoņiem, kad viņiem ir nepieciešama informācija vai radušās bažas par EIB projektiem, politiku vai darbībām.

  Īsumā

  Mūsu prioritātes

  Mūsu darbību mērķi ir paātrināt zaļo pārkārtošanos, veicināt tehnoloģisko inovāciju, palielināt drošību un aizsardzību, atbalstīt reģionālo kohēziju un sociālās infrastruktūras attīstību. Bankas apņemšanās veicināt starptautisko attīstību un kapitāla tirgu integrāciju nodrošina Eiropas spēcīgo klātbūtni visā pasaulē. Mūsu prioritātes ir vērstas uz izaugsmes, labklājības un tehnoloģiskā un sociālā progresa veicināšanu atsevišķās dalībvalstīs, visā ES un pasaulē.

  ©SkillUp/Shutterstock