>@fotofabrika/Adobe Stock
©fotofabrika/ Adobe Stock
  • Direktoru padome vienbalsīgi pauž visstingrāko nosodījumu par Krievijas brutālo un nelikumīgo iebrukumu Ukrainā.
  • Finansiālais atbalsts ir daļa no EIB steidzamās reakcijas solidaritātei ar Ukrainu.
  • Papildu finansiāls un tehnisks atbalsts Ukrainai, tās kaimiņvalstīm un ES dalībvalstīm palīdzēs novērst kara nodarītos postījumus un risināt ar bēgļu pieplūdumu saistītos jautājumus.

Eiropas Investīciju bankas (EIB) Direktoru padome ārkārtas sanāksmē, kas tika sasaukta 4. martā, lai apspriestu steidzamu EIB atbalstu Ukrainai, vienbalsīgi pauda sašutumu un nosodījumu par Krievijas brutālo, nelikumīgo un nepamatoto agresiju pret Ukrainu.

Direktoru padome apstiprināja tūlītēju finansiālu atbalstu Ukrainai 668 miljonu eiro vērtībā. Šī sākotnējā atbalsta pakete kara plosītajai valstij sniegs priekšrocības, ko ārējo aizdevumu pilnvaru ietvaros nodrošina ES garantijas, un tā papildina citas ES iestāžu izziņotās iniciatīvas. Atbalsta pakete palīdzēs Ukrainas valsts iestādēm nodrošināt steidzamākās finansiālās vajadzības, tostarp pārtikas, medikamentu un degvielas iegādi iedzīvotājiem. Tūlītējais atbalsts būs pieejams dažu dienu laikā. EIB izmaksās līdzekļus, kas ir pieejami divu EIB aizdevumu ietvaros, kuri sākotnēji tika piešķirti MVU un lauksaimniecības nozares atbalstam Ukrainā.

Turklāt Direktoru padome vienojās, ka ārkārtas Solidaritātes paketes Ukrainai ietvaros EIB turpmāk jāizstrādā vēl citas iniciatīvas. Tās ietver tālāk minētās:

1.      Finansējums kritiskās infrastruktūras vajadzībām Ukrainā, pārprofilējot infrastruktūras projektu saistības, lai risinātu neatliekamas ieguldījumu un rekonstrukcijas vajadzības. Tās ietver ieguldījumus transporta, enerģētikas, pilsētattīstības nozarēs un digitālos ieguldījumus. Šie līdzekļi var būt pieejami ļoti ātri — tiklīdz Ukrainas iestādes varēs parakstīties par esošo līgumu grozījumiem.

2.      Palīdzība, lai no jauna uzceltu visu, ko Krievijas armija būs iznīcinājusi — finansējums jaunai kritiskajai ekonomikas un sociālajai infrastruktūrai, kas būs nepieciešama, tiklīdz pēc kara tiks atjaunota Ukrainas brīvība un neatkarība. Šajā nolūkā EIB izmantos savu pieredzi ar Ukrainas Agrīnās atjaunošanas programmu, kas pēc Krievijas izvērstās agresijas Ukrainā 2014. gadā atbalstīja 238 pašvaldības un sociālās infrastruktūras projektus, rekonstruējot tādus objektus kā skolas, bērnudārzi, slimnīcas un sociālie mājokļi.

Turklāt EIB speciālisti pašlaik izvērtē vajadzības, ar kurām saskaras Ukrainas kaimiņvalstis un ES dalībvalstis, kuras uzņem Ukrainas bēgļus vai kuras karš ir ietekmējis citā veidā. ES banka sadarbojas ar valsts un pašvaldības iestādēm, valstu attīstību veicinošajām iestādēm un citiem sadarbības partneriem, lai steidzami nodrošinātu šīm valstīm un reģioniem piekļuvi finansiālajam un tehniskajam atbalstam. Finansējums varētu tikt nodrošināts, strauji mainot reģioniem un pašvaldībām jau piešķirto, bet vēl neizmaksāto aizdevumu prioritātes vai apstiprinot jaunas ar bēgļiem saistītas operācijas, kuras EIB varētu finansēt līdz pat 100 % apmērā, nevis ne vairāk kā 50 % apmērā, kā ierasts.

Eiropas Investīciju bankas priekšsēdētājs Verners Hoijers sacīja: “Mani saviļņo Ukrainas tautas apņēmība, drosme un nelokāmība, saskaroties ar Krievijas šokējošo militāro agresiju. Mēs esam apņēmušies darīt visu, kas ir mūsu spēkos, lai atbalstītu Ukrainu un uzskatāmi demonstrētu Eiropas solidaritāti ar šo valsti. Pateicoties būtiskajam Eiropas Komisijas atbalstam, mēs ES vispārējās tūlītējās reakcijas ietvaros esam izveidojuši nozīmīgu finanšu paketi. Šodien mūsu Direktoru padome vienojās atbalstīt Ukrainas valsts iestādes ar 668 miljoniem eiro, lai nodrošinātu ārkārtīgi nepieciešamo likviditāti. Tā ir pirmā daļa no mūsu Solidaritātes paketes Ukrainai. Turklāt banka meklē veidus, kā paātrināt papildu ieguldījumu izsniegšanu 1,3 miljardu eiro apmērā. Tiklīdz būs iespējams, mēs palīdzēsim no jauna uzcelt to, ko būs iznīcinājis iebrukums Ukrainā. Mēs arī iesaistīsimies, lai sniegtu atbalstu skartajām valstīm gan Eiropas Savienībā, gan tās kaimiņos un tās spētu uzņemt Ukrainas bēgļus un pārvarēt šī briesmīgā kara nodarīto ekonomisko kaitējumu.”

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja izpildvietnieks Valdis Dombrovskis sacīja: “Šī gaidītā un būtiskā EIB pakete ir vēl viens pierādījums ES nelokāmajai solidaritātei ar Ukrainu situācijā, kad šī valsts saskaras ar milzīgām vajadzībām. Tā nodrošinās tūlītēju likviditāti Ukrainas valdībai laikā, kad tā turpina cīņu pret Krievijas nelikumīgo un nežēlīgo agresiju. ES komisija izmantos visus iespējamos līdzekļus, lai nodrošinātu maksimālu atbalstu Ukrainai, sadarbojoties ar dalībvalstīm un citām ES iestādēm un struktūrām.”