>@EIB/EIB

Τα Ευρωπαϊκό Επενδυτικό ταμείο (ΕΤαΕ) και η RCB Bank (RCB) υπέγραψαν την πρώτη συμφωνία της Κύπρου στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ)  η οποία θα παράσχει 10 εκατομμύρια Ευρώ σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) καινοτομίας.  Η εν λόγω συμφωνία χαίρει των πλεονεκτημάτων του ΕΤΣΕ που αποτελεί την καρδιά του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη. Με την υπογραφή αυτής της συμφωνίας το ΕΤΣΕ είναι πλέον διαθέσιμο σε όλα τα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με βάση την νέα συμφωνία, η RCB θα παράσχει ελκυστικές δανειοδοτήσεις σε ΜΜΕ καινοτομίας και μικρές εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης κατά την διάρκεια των επόμενων δύο ετών. Η εγγύηση του ΕΤαΕ παρέχεται μέσα στα πλαίσια της χρηματοδότησης της ΕΕ «InnovFin» για καινοτόμες επιχειρήσεις που υποστηρίζεται από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», το πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία.

Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Jyrki Katainen αρμόδιος για θέματα απασχόλησης, ανάπτυξης, επενδύσεων και ανταγωνιστικότητας δήλωσε σχετικά: «Με την σημερινή συμφωνία, το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη έφτασε σε άλλο ένα κομβικό ορόσημο. Είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένος που το κάθε κράτος μέλος είναι πλέον σε θέση να αδράξει τις ευκαιρίες που παρέχονται από το ΕΤΣΕ για την ώθηση των επενδύσεων σε ΜΜΕ ούτως ώστε να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και να επιτευχθεί ανάπτυξη. Εύχομαι η σημερινή συμφωνία να είναι η πρώτη από πολλές άλλες με το ΕΤΣΕ που θα ολοκληρωθούν στην Κύπρο»

O CEO του ΕΤαΕ κ. Pier Luigi Gilibert σχολίασε σχετικά: «Είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι που υπογράφουμε την πρώτη συμφωνία ΕΤΣΕ στην Κύπρο και χαιρόμαστε που δανειοδοτήσεις στα πλαίσια αυτού του προγράμματος είναι τώρα διαθέσιμες στις καινοτόμες Κυπριακές επιχειρήσεις. Η καινοτομία παραμένει ένας καίριος παράγοντας ανάπτυξης και η εν λόγω συμφωνία θα υποβοηθήσει συμβάλλοντας στην γενικότερη εθνική ατζέντα για την καινοτομία. Το ΕΤαΕ είναι πολύ περήφανο που παρέχει χρηματοδοτήσεις του ΕΤΣΕ σε όλα τα 28 κράτη μέλη εμπρόθεσμα».

Ο CEO της RCB Bank Δρ. Kirill Zimarin υπογράμμισε την δέσμευση της Τράπεζας για στενή συνεργασία με την ΕΤΕπ, το ΕΤαΕ και την κυβέρνηση όσον αφορά την παροχή της αναγκαίας ρευστότητας στην αγορά, εκπληρώνοντας έτσι τον ρόλο της στην ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας και σημείωσε: «Είναι μέσα από τέτοιες συμφωνίες που εκπληρώνουμε ένα σημαντικό μέρος του ρόλου μας. Ο ρόλος του τραπεζικού συστήματος της Κύπρου είναι να παράσχει την πολύ αναγκαία ρευστότητα σε υγιείς επιχειρήσεις που επιζητούν την υλοποίηση των επενδυτικών και αναπτυξιακών τους σχεδίων. Είναι με αυτό τον τρόπο που ενισχύουμε τις προσπάθειες τις κυβέρνησης για επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης».

Αυτού του είδους οι συμφωνίες αντανακλούν την δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για άμεση εξαγγελία συγκεκριμένων πρωτοβουλιών υπό το ΕΤΣΕ που ενισχύουν τις δανειοδοτήσεις και εγγυούνται συναλλαγές που ωθούν τις νέες θέσεις εργασίας και την ανάπτυξη εντός της ΕΕ.

Μιλώντας στα πλαίσια της υπογραφής, ο Πρόεδρος της ΕΤΕπ κ. Werner Hoyer δήλωσε σχετικά: «Είναι με ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι ξανά στην Κύπρο σήμερα για την υπογραφή της πρώτης συμφωνίας του ΕΤΣΕ και του σχεδίου Γιούνκερ για την χώρα. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η συνεχής εμπλοκή της ΕΤΕπ στην Κύπρο, ειδικά τα τελευταία δύσκολα χρόνια, αποτελεί ένδειξη της απόλυτης εμπιστοσύνης μας στην οικονομία της χώρας και ταυτόχρονα αποτίει φόρο τιμής στα εξαίρετα επενδυτικά σχέδια που η Κύπρος διαθέτει»

Κατά την διάρκεια της τελετής υπογραφής στο Υπουργείο οικονομικών στη Λευκωσία, ο Υπουργός Οικονομικών της Κύπρου κ. Χάρης Γεωργιάδης δήλωσε: «Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που η πρώτη συμφωνία στην Κύπρο στα πλαίσια του ‘InnovFin’ και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων δίδει την δυνατότητα στην RCB να αναπτύξει νέα χρηματοδοτικά προϊόντα τα κύρια χαρακτηριστικά των οποίων αφορούν τις σημαντικά μειωμένες εγγυήσεις από πλευράς ΜΜΕ ούτως ώστε να μπορεί να στηρίξει πολλές ΜΜΕ που υπό άλλες συνθήκες δεν θα ήταν σε θέση να βρουν ικανοποιητικές δανειοδοτήσεις.  Αυτή η χρηματοδοτική σύμβαση που υπογράφεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και την RCB, με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, σηματοδοτεί την παροχή νέων δανείων με ευνοϊκούς όρους για πολλές Κυπριακές Μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η σημαντική αυτή συμφωνία - η πρώτη που υπογράφεται στην Κύπρο – έγινε πραγματικότητα με την στήριξη του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη και αποτελεί περαιτέρω απόδειξη της αποτελεσματικότητας του σχεδίου Γιούνκερ».

Η ΕΤΕπ υπέγραψε επίσης σήμερα μια δεύτερη συμφωνία με την RCB Bank για την παροχή του επιπρόσθετου ποσού ύψους 40 εκατομμυρίων Ευρώ, ενισχύοντας έτσι τον ανταγωνισμό στον τραπεζικό τομέα και παρέχοντας οφέλη σε Κυπριακές εταιρείες ενώ ταυτόχρονα υπογράφηκε και συμφωνία κρατικής εγγύησης μεταξύ της ΕΤΕπ και της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η δεύτερη χρηματοδοτική συμφωνία με την RCB Bank για την στήριξη εγχώριων εταιρειών έρχεται σε συνέχεια της αρχικής συμφωνίας ύψους 20 εκατομμυρίων Ευρώ με την RCB που υπογράφηκε τον Φεβρουάριο του 2016 και η οποία ήδη διατέθηκε πλήρως, στηρίζοντας περισσότερες από 10 νέες επενδύσεις.

Τα δάνεια περιλαμβάνουν ειδική δανειοδότηση στα πλαίσια του προγράμματος «Θέσεις εργασίας για νέους»  που παρέχει ακόμα πιο ευνοϊκούς όρους για ΜΜΕ. Το δανειοδοτικό πρόγραμμα «Θέσεις εργασίας για νέους» που εξαγγέλθηκε από την ΕΤΕπ τον Ιούλιο του 2013 αποτελεί μέρος της ευρύτερης Ευρωπαϊκής δέσμευσης για την αντιμετώπιση της νεανικής ανεργίας, όπως ζητήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2013. Το σχέδιο στοχεύει σε χώρες με υψηλή ανεργία ανάμεσα στους νέους. Για να είναι σε θέση οι ΜΜΕ να ωφεληθούν από χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια του προγράμματος «Θέσεις εργασίας για νέους», θα πρέπει οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της βιομηχανίας, εμπορικών υπηρεσιών και του τουρισμού να πληρούν ένα περιορισμένο αριθμό προϋποθέσεων, συμπεριλαμβανομένης της απασχόλησης ή εκπαίδευσης νέων.

«Οι συμφωνίες της ΕΤΕπ που υπογράφηκαν σήμερα θα παράσχουν συνεχή στήριξη σε επενδύσεις στον ιδιωτικό τομέα που είναι καίριας σημασίας για την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και την δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας. Επαναβεβαιώνουν δε την ισχυρή στήριξη της τράπεζας της ΕΕ στην Κύπρο, ειδικά κατά τα πρόσφατα δύσκολα χρόνια για την οικονομία της χώρας. Οι ενέργειες μας δεν αποτελούν παρά επιβεβαίωση της δέσμευσης μας, αφού μόνο τα τελευταία 5 χρόνια έχουμε επενδύσει 1.3 δισεκατομμύρια Ευρώ σε νέες επενδύσεις προτεραιότητας» συμπλήρωσε ο Πρόεδρος της ΕΤΕπ.

Οι συμφωνίες υπογράφτηκαν κατά την διάρκεια τελετής που έλαβε χώρα σήμερα στο Υπουργείο οικονομικών στην Λευκωσία στην παρουσία του Υπουργού οικονομικών της Κύπρου κ. Χάρη Γεωργιάδη, του Προέδρου της ΕΤΕπ κ. Werner Hoyer, του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Γεωργίου Μαρκοπουλιώτη και του Δρος. Kirill Zimarin, CEO της RCB Bank