>@CD CARGO
© CD CARGO
  • Financování 50 nových elektrických lokomotiv a 140 intermodálních nákladních vozů
  • Dovybavení 310 lokomotiv evropským systémem řízení železniční dopravy (ERTMS)
  • Podpora udržitelné dopravy a soudržnosti v České republice

Evropská investiční banka podepsala smlouvu o úvěru ve výši 3,43 miliardy CZK (v přepočtu 130 milionů EUR) se společností ČD Cargo, která je největším českým poskytovatelem železniční nákladní dopravy, na podporu pořízení nových elektrických lokomotiv a výměny zastaralých kolejových vozidel. ČD Cargo je dceřinou společností Českých drah, státem vlastněného osobního železničního dopravce.

Půjčka EIB podpoří společnost ČD Cargo v jejím ambiciózním plánu rozvoje intermodální dopravy, jehož cílem je reagovat na rostoucí trh a zajistit lokomotivní a vozový park v souladu s evropskými požadavky na interoperabilitu. Projekt spočívá v pořízení 50 elektrických lokomotiv a 140 intermodálních nákladních vozů, jakož i ve zpětném dovybavení přibližně 310 starších lokomotiv evropským systémem řízení železniční dopravy.

Viceprezidentka EIB Liljana Pavlovová uvedla: „Naše partnerství se společností ČD Cargo zlepší kapacitu, bezpečnost a kvalitu přepravních služeb v České republice, zejména využitím moderního řídícího a zabezpečovacího systému. Podporou přechodu ze silniční na železniční dopravu bude mít tento projekt pozitivní dopad na životní prostředí, a tak přispěje k podpoře přechodu České republiky k nízkouhlíkové ekonomice v souladu s cíli nedávno schváleného nástroje EIB v oblasti klimatu EIB Climate Bank Roadmap a s plánem Dopravní politiky České republiky.”

Velmi nás těší podpis naší vůbec první smlouvy s EIB. Ten následoval po rozsáhlém procesu, který umožnil bance EU lépe poznat naši společnost a pozitivně posoudit její potenciál růstu. Přístup k dlouhodobému financování a exkluzivní, výhodné podmínky úvěru EIB umožní společnosti ČD Cargo investovat do své budoucnosti s perspektivou udržitelného růstu,“ uvedl Tomáš Tóth, předseda představenstva ČD Cargo, a.s..

Investice související s evropským systémem řízení železniční dopravy (ERTMS) by mohly být doplněny o grantovou složku z nástroje smíšeného financování dopravních projektů CEF (Transport Blending Facility), který je určen na podporu projektů přispívajících k environmentální udržitelnosti a efektivity sektoru dopravy v Evropě. Nástroj CEF Transport Blending Facility se uplatňuje prostřednictvím spolupráce mezi Evropskou komisí a realizačními partnery jako je EIB. Aktiva zakoupená v rámci tohoto projektu budou částečně použita v konvergujících regionech v České republice a převážně na transevropské dopravní síti (TEN-T).

O ČD Cargo

Společnost ČD Cargo, a.s., vznikla jako dceřiná společnost Českých drah, a.s., dne 1. prosince 2007. Nabízí přepravu široké škály zboží od surovin po výrobky s vysokou přidanou hodnotou, přepravu kontejnerů, mimořádných zásilek, pronájem železničních vozů, vlečkové a další přepravní služby. S ročním objemem přepravy zboží cca 65 mil. tun patří mezi největší železniční dopravce v rámci členských zemí EU. Poskytuje služby zákazníkům na přibližně tisíci místech České republiky a prostřednictvím poboček a dceřiných společností i v Evropě. K zajištění provozu nákladních vlaků má ČD Cargo, a.s., k dispozici přibližně 900 lokomotiv – elektrických i motorových.