Member of the Board of Governors

  • Ministrstvo za finance Republike Slovenije
  • Župančičeva 3
  • SI-1502 Ljubljana
  • Slovenia
(386) 1 369 6601
(386) 1 369 6659