Uit een nieuwe studie van de Europese Investeringsbank (EIB) komt naar voren dat Nederlandse bedrijven zich weinig zorgen maken over de langetermijneffecten van klimaatverandering. De bedrijven in kwestie geven daarbij vooral aan dat dit komt doordat ze in het recente verleden al veel geïnvesteerd hebben in maatregelen voor klimaatadaptatie of –mitigatie. Hoewel de bedrijven vaak aangeven dat ze grote veranderingen verwachten op klimaatgebied, lijkt het opstellen van een strategie om deze tegemoet te komen nog achter te blijven. Wel loopt Nederland dus voorop als het gaat om reeds gedane klimaatinvesteringen, aldus de “2020 Investment Survey” van de EIB.

>@EIB

De studie, gedaan door de sociaaleconomische onderzoeksafdeling van de in Luxemburg gevestigde EU-Bank, wijst verder uit dat er voor het Nederlandse MKB nog steeds barrières bestaan wat betreft toegang tot financiering, zeker in de dienstensector. Dit gaat gepaard met een duidelijke neergang van de investeringen vanwege de nog immer voortdurende COVID-19-crisis. De rondvraag onder 480 Nederlandse bedrijven die eind 2020 werd afgenomen, toont verder dat zo’n 44% van de Nederlandse bedrijven in 2021 verwacht minder te investeren dan in voorgaande jaren. Hierbij is een duidelijk onderscheid te zien tussen grote bedrijven (50%) en het MKB (39%). Daarnaast zegt 32% van de bedrijven die investeringsplannen hadden dat ze daarvan af zullen zien, of deze uit zullen stellen. Het hele rapport is te bekijken op de EIB-website.

Kris Peeters, namens de Benelux-landen Vice-President van de EIB, stelde: “De EIB Investment Survey geeft een duidelijk beeld van de uitdagingen waar Nederlandse bedrijven voor staan. De pandemie heeft overduidelijk zijn uitwerking op het investeringsklimaat, en er is op zowel Europees als lokaal niveau actie nodig om deze onzekerheid te boven te komen. Het is positief dat Nederlandse bedrijven al veel geïnvesteerd hebben om zich te wapenen tegen klimaatverandering, maar de gevolgen van de opwarming van de aarde moeten niet onderschat worden, zeker in Nederland. De EIB zal overal waar ze kan, blijven helpen met het financieren van projecten met een positieve impact op het klimaat.”

Waar Nederland duidelijk voorloopt op de rest van Europa en de Verenigde Staten, is op gebied van digitalisering. Uit het rapport blijkt onder meer dat het gebruik van innovatieve technologieën zoals kunstmatige intelligentie, 3D-printen, en Internet of Things, in de bedrijfsvoering bij Nederlandse bedrijven ver gevorderd is in vergelijking met evenknieën in de andere landen.

Achtergrondinformatie:

De Europese Investeringsbank is de kredietinstelling van de Europese Unie voor langlopende leningen. De aandelen van de bank zijn in handen van de lidstaten – Nederland heeft iets meer dan 5% – waardoor de bank tegen zeer gunstige tarieven geld kan lenen op de kapitaalmarkt. Zo maakt de EIB langlopende financiering beschikbaar voor solide investeringen die bijdragen aan het beleid van de EU op gebieden als duurzame groei, werkgelegenheid en klimaat. Vorig jaar stelde de EIB meer dan €2 miljard beschikbaar voor projecten in Nederland, in de gezondheidszorg, het MKB en op het gebied van energiebesparing. De EIB Investment survey is uitgevoerd onder 480 Nederlandse bedrijven, en bij 12.500 bedrijven in heel de EU, alsmede een aantal in het Verenigd Koninkrijk de Verenigde Staten en China.