>@Shutterstock
© Shutterstock
  • Linia kredytowa w wysokości 4 miliardów EUR ma na celu wsparcie państw członkowskich UE w odpowiedzi na kryzys wywołany wojną w Ukrainie oraz rozwój niezbędnej infrastruktury dla uchodźców i społeczności przyjmujących.
  • Zatwierdzenie przez Radę jest zgodne z obietnicą EBI złożoną na międzynarodowym wydarzeniu pozyskiwania funduszy “Stand up for Ukraine”
  • Linia kredytowa zostanie uzupełniona przez usługi doradcze z platformy EMBRACE z Centrum Doradztwa InvestEU, JASPERS oraz inicjatywy fi-compass, które specjalizują się w doradztwie z zakresu infrastruktury i pomagają krajom członkowskim UE optymalnie korzystać z przyznanych funduszy. EMBRACE Advisory Platform
  • Operacja jest częścią Pakietu Solidarnościowego EBI dla Ukrainy, przygotowanego we współpracy z Komisją Europejską. Solidarity Package for Ukraine

Rada Dyrektorów Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) zatwierdziła 18 maja linię kredytową w wysokości 4 mld EUR, aby wesprzeć władze krajowe, władze samorządowe, regiony i społeczności lokalne we wszystkich państwach członkowskich UE w przeprowadzeniu pilnych inwestycji niezbędnych do przyjmowania i integracji uchodźców wojennych z Ukrainy.

Przyznanie linii kredytowej jest zgodne z obietnicą złożoną przez prezesa EBI - Wernera Hoyera, 9 kwietnia 2022 r. w Warszawie podczas „Stand Up for Ukraine”, międzynarodowego wydarzenia, w trakcie którego składane były deklaracje pomocy dla Ukrainy i uchodźców. W sumie, to wydarzenie i kampania „Stand Up for Ukraine” zorganizowana przez Komisję Europejską i Kanadę we współpracy z Global Citizen, zebrała 9,1 mld EUR dla osób uciekających przed rosyjską inwazją na Ukrainie i ukraińskich uchodźców za granicą, w tym 4 mld EUR z EBI oraz 1 mld EUR od Komisji Europejskiej.

Państwa członkowskie UE zostały poważnie dotknięte napływem uchodźców uciekających przed inwazją na Ukrainę. Sytuacja wymagała aby szybko zapewnić tym ludziom schronienie i pomoc. Linia kredytowa EBI pomoże stawić czoła tym wyzwaniom, udostępniając finansowanie na rozwój kluczowej infrastruktury i usług dla uchodźców i społeczności przyjmujących, takich jak mieszkania, szkoły, szpitale i zatrudnienie. Finansowanie EBI może również obejmować kwalifikowalne wydatki operacyjne związane z dostawą sprzętu, zaopatrzenia, obiektów i usług służących integracji uchodźców wojennych.

Ten pakiet finansowy zostanie uzupełniony o wsparcie techniczne i doradcze Platformy Doradczej EMBRACE, nowej inicjatywie EBI i Komisji Europejskiej w ramach Centrum Doradztwa InvestEU. Dzięki EMBRACE państwa członkowskie UE mogą otrzymać pomoc doradczą w celu szybkiego wdrażania inwestycji, projektów i instrumentów wspierających ich społeczności.

Platforma EMBRACE, prowadzona przez Centrum Doradztwa EBI, wykorzystująca wiedzę ekspercką z inicjatyw InvestEU, JASPERS i fi-compass, będzie oferować usługi doradcze skierowane do promotorów projektów z sektora publicznego, takich jak władze krajowe, samorządowe, administracje regionalne, instytucje zarządzające odpowiedzialne za fundusze UE, krajowe banki wspierające rozwój i inne instytucje finansowe.

Prezes EBI Werner Hoyer powiedział: “Od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę do UE przybyło ponad 6 milionów ludzi – głównie kobiet, dzieci i osób starszych. Cieszę się, że Rada EBI zatwierdziła dziś linię kredytową w wysokości 4 miliardów EUR wraz z usługami doradczymi z platformy EMBRACE, aby pomóc państwom członkowskim w przyjmowaniu i integracji ukraińskich uchodźców wojennych. Ci ludzie potrzebują co najmniej bezpiecznego dachu nad głową, bezpieczeństwa i godności. Wszystkie państwa członkowskie UE mogą skorzystać z tej możliwości finansowania i szybko dostosować doradztwo dla projektów, które pomagają uchodźcom rozpocząć nowe życie w krajach przyjmujących, które ich przyjęły. Inicjatywie tej towarzyszy wsparcie w wysokości 668 milionów EUR, którego udzieliliśmy na początku marca rządowi Ukrainy na zaspokojenie pilnych potrzeb w zakresie płynności. Obie inicjatywy są częścią naszego Pakietu Solidarnościowego dla Ukrainy, który stworzyliśmy wspólnie z Komisją Europejską.”

 Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała: „Europa zapewnia bezpieczne schronienie milionom ludzi, którzy uciekli przed rosyjską inwazją na Ukrainę. Unia Europejska jest tutaj, po to by wspierać państwa członkowskie przyjmujące uchodźców z Ukrainy za pomocą środków finansowych, a także usług doradczych, by pomóc w szybkim i skutecznym wdrażaniu inwestycji w celu zaspokojenia ich krótko- i średnioterminowych potrzeb. Nasza szeroko zakrojona współpraca z EBI jest niezbędna do zapewnienia tej jakże ważnej solidarności”.

Więcej informacji na temat działań i inicjatyw EBI na rzecz Ukrainy można znaleźć na naszej stronie „EBI wspiera Ukrainę”. https://www.eib.org/en/projects/regions/eastern-neighbours/ukraine/eib-solidarity?sortColumn=StartDate&sortDir=desc&pageNumber=0&itemPerPage=10&pageable=true&language=EN&defaultLanguage=EN&tags=ukraine-solidarity&ortags=true

UE zapewnia stałe wsparcie państwom członkowskim w zaspokajaniu potrzeb osób uciekających przed inwazją na Ukrainę. Oferuje pomoc na granicy, przyjmowanie i ochronę ludności. Pomaga państwom członkowskim zapewnić dostęp do edukacji, opieki zdrowotnej, zakwaterowania i pracy osobom przybywającym z Ukrainy. Więcej informacji na temat wsparcia UE dla państw członkowskich w zaspokajaniu potrzeb osób uciekających przed inwazją na Ukrainę można znaleźć na stronie internetowej Solidarność UE z Ukrainą. https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-countries-preparing-welcome-those-fleeing-ukraine_en