>@Stora Enso
© Stora Enso
  • EIP myöntää Stora Ensolle 150 miljoonan euron lainan, jolla Oulussa toimiva paperitehdas muunnetaan painopaperin tuottajasta valkaisematonta selluloosaa hyödyntäväksi pakkausmateriaalitehtaaksi.
  • Hankkeella on merkitystä myös ilmastonmuutoksen torjunnassa: tehdas käyttää fossiilipohjaisten materiaalien sijasta entistä enemmän kestäviä raaka-aineita sekä tuottaa uusiutuvaa energiaa.

Euroopan investointipankki on allekirjoittanut sopimuksen 150 miljoonan euron lainasta Stora Ensolle, joka on suomalainen uusiutuvien materiaalien valmistaja. Rahoituksella tuetaan Oulussa sijaitsevan entisen selluloosa- ja paperitehtaan muuntamista päällystetyn hienopaperin tuotannosta pakkauskartonkitehtaaksi. Pakkauskartonkia tarvitaan etenkin elintarvike- ja juomateollisuudessa. Tuotantosuunnan muutos sopii Stora Enson strategiseen siirtymään kestävien ja uusiutuvien pakkausmateriaalien tuottajaksi.

Lisäksi rahoituksen avulla sellutehdas uudistetaan tuottamaan pakkauskartongin valmistuksessa käytettävää valkaisematonta ruskeaa selluloosaa. Muutos tuo merkittäviä parannuksia hajukaasujen ja jäteveden käsittelyyn, mikä osaltaan vähentää tehtaan ympäristövaikutuksia. Hankkeeseen liittyy myös uusiutuva energia. Tehtaan tuottamalla uusiutuvalla energialla pyritään nostamaan laitoksen energiaomavaraisuusaste nykyisestä 66 prosentista 88 prosenttiin, jolloin fossiilipohjaista energiaa tarvitaan vähemmän. Näin saavutettavat nettopäästövähennykset ovat 42,8 kT CO2e vuodessa.

EIP:n varapääjohtaja Thomas Östros toteaa: "Tehtaan muuntaminen on tärkeä signaali: prosesseja ja tuotantolaitoksia voidaan muuttaa ja uudistaa niin, että ne vastaavat uusiin vaatimuksiin ja markkinoiden kysynnän muutoksiin. Juuri tällaisten hankkeiden tukemisessa EIP:llä EU:n ilmastopankkina on jatkossakin merkittävä rooli."

Stora Enso -konsernin rahoitusjohtaja Pasi Kyckling kertoo yhtiön luoneen hyvät ja pitkäaikaiset suhteet Euroopan investointipankkiin. "Olemme iloisia EIP:n tuesta Oulun hienopaperitehtaan muuntamiselle aaltopahvin pintakartonkia eli kraftlaineria tuottavaksi pakkauskartonkitehtaaksi. Tuotantosuunnan muutos on merkittävä askel matkallamme uusiutuvien materiaalien yhtiönä." 

Uudistuksen tavoitteena on tarjota tehokkaita ja kestäviä ratkaisuja muovijäteongelman kaltaisiin globaaleihin haasteisiin korvaamalla pakkausten ja kuluttajatuotteiden fossiilipohjaiset materiaalit uusiutuvilla, kierrätyskelpoisilla ja kompostoituvilla valmistusaineilla. Markkinatutkimusten mukaan uusiutuvien puukuitujen päästöintensiteetti on noin 65 prosenttia alempi kuin muoveilla.