corporate_banner_sk

The EIB in Slovakia

EIB na Slovensku

Pôžičky EIB na Slovensku dosiahli v roku 2015 výšku 1,04 mld. EUR. V porovnaní s rokom 2014 (556 mil. EUR) to predstavuje 100 %. Z objemu úverov poskytnutých v roku 2015 smerovalo 57 % do kombinovanej infraštruktúry, pričom 34 % bolo investovaných do oblasti dopravy a 9 % bolo poskytnutých MSP a stredne kapitalizovaným podnikom. Za posledných päť rokov (2011 – 2015) naša úverová činnosť na Slovensku dosiahla objem 2,9 mld. EUR.


Moderné MSP

V roku 2014 uzatvorila EIB sedem zmlúv o poskytnutí sprostredkovaných pôžičiek na sumu 185 mil. EUR so slovenskými bankami a lízingovými spoločnosťami, ktoré využijú finančné prostriedky od EIB na financovanie projektov, ktoré zrealizujú MSP a stredne kapitalizované podniky. Tieto úverové linky napĺňajú prioritu EIB, ktorou je podpora malých európskych podnikov a zmierňovanie vplyvu súčasnej hospodárskej krízy, a to zlepšovaním prístupu MSP k strednodobým a dlhodobým finančným zdrojom za výhodných finančných podmienok.


Zdravé lesy

Prvá pôžička svojho druhu pre EIB i Slovensko v roku 2014: podpísali sme prvú pôžičku v oblasti lesného hospodárstva na podporu komplexného programu rozvoja vidieka ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Financie od EIB v sume 120 mil. EUR prispejú k zalesňovaniu, lepšej ochrane a obhospodarovaniu lesov a k zvýšeniu kvality poľnohospodárskej infraštruktúry.
Podpora pre rozvoj Prešovského kraja

Požičiavame 25 mil. EUR na financovanie rozvoja verejnej infraštruktúry v Prešovskom kraji na východe Slovenska. Z našich finančných prostriedkov sa podporia projekty zamerané na modernizáciu regionálnej cestnej siete, rozvoj vzdelávania, sociálnej starostlivosti a kultúrnych zariadení, ako aj na posilnenie energetickej efektívnosti a na predchádzanie povodniam.Ako získať podporu od EIB na Slovensku: Tlačiť
Copyright © European Investment Bank
The European Investment Bank is not responsible for the content of external internet sites.