corporate_banner_sk

The EIB in Slovakia

Projects
Priorities
Innovation and skills
SMEs and mid-caps
Infrastructure
Climate and environment
Climate action
EIB and COP
Environment
Regions
European Union
Enlargement countries
European Free Trade Association
Mediterranean neighbourhood
Maximizing synergies
Financing & advisory services
Loans
Private equity
Advisory services
FEMIP Support Package
How to apply
Trust fund
Technical advisory
Risk capital operations
CAMENA climate action envelope
MED 5P
Organisation and staff
FAQ - FEMIP
EU Eastern neighbours
Cooperation with other institutions and organisations
Financing facilities
DCFTA Initiative
Trust fund
Examples of EPTATF Operations
Institutional framework
Central Asia
Institutional framework
Cooperation with other institutions and organisations
Financing facilities
Technical assistance and grants
The EU bank in ACP
Our focus in the ACP region
Looking for a loan?
Investment Facility
Boost Africa
Our partners
Asia and Latin America
Sectors
Agriculture, food and rural development
Digital economy
Education and training
Energy
Forestry
Health and life science
Regional development
Trans-European Networks
Transport
Urban agenda
Water and wastewater management
Our initiatives
Economic Resilience Initiative
Gender equality
Circular economy
Projects to be financed
Recently approved projects
Breakdown by region
Breakdown by sector
Explanatory notes
Projects financed
Breakdown by region
Breakdown by sector
Multi-criteria list
EFSI project list
Project cycle
Applying for a loan
Appraisal
Procurement
Monitoring
Operations evaluation
Process and methodology
EIB blog

EIB na Slovensku

Pôžičky EIB na Slovensku dosiahli v roku 2016 výšku 874 mil. EUR. Z celkového objemu úverov smerovalo 63 % do projektov infraštruktúry, pričom 28 % bolo investovaných do slovenských MSP a stredne kapitalizovaných podnikov a 9 % bolo poskytnutých na projekty v oblasti životného prostredia. Za posledných päť rokov (2012 – 2016) naša úverová činnosť na Slovensku dosiahla objem 3,4 mld. EUR.

Celkové investície skupiny EIB (Európskej investičnej banky a Európskeho investičného fondu) dosiahli na Slovensku v roku 2016 sumu 920 mil. EUR.


Úvery EIB pol’a sektorov na Slovenskuv období rokov 2012-2016

Prvá transakcia EFSI na Slovensku

EIB poskytne 426 mil. EUR spoločnosti Zero Bypass Limited na naprojektovanie, výstavbu, prevádzku a financovanie približne 27 km diaľnice D4 okolo Bratislavy. Nová cestná infraštruktúra posilní dopravnú kapacitu hlavného mesta Slovenskej republiky a susedného regiónu, pričom zlepší miestnu aj medzinárodnú prepojenosť a zvýši bezpečnosť aj spoľahlivosť odhadu trvania prepravy.


Oživenie v rýchlo sa rozvíjajúcom regióne hlavného mesta Slovenska

Opravujú sa cesty, renovujú sa školy a rekonštruujú sa kultúrne strediská v snahe napĺňať dlhodobú víziu Bratislavy
Ako získať podporu od EIB na Slovensku: Tlačiť