corporate_banner_sk

The EIB in Slovakia

Projects
Regions
European Union
Enlargement countries
European Free Trade Association
Mediterranean neighbourhood
FEMIP overview
Maximizing synergies
Financing & advisory services
Loans
Private equity
Advisory services
FEMIP Support Package
How to apply
Trust fund
Technical advisory
Risk capital operations
CAMENA climate action envelope
MED 5P
Organisation and staff
FAQ - FEMIP
EU Eastern neighbours
Cooperation with other institutions and organisations
Financing facilities
Trust fund
Examples of EPTATF Operations
Institutional framework
Central Asia
Institutional framework
Cooperation with other institutions and organisations
Financing facilities
Technical assistance and grants
Sub-Saharan Africa, Caribbean and Pacific
Funding and financial instruments
Applying for loans
Cooperation with partners
Boost Africa - empowering young African entrepreneurs
Investment Facility
Other initiatives
Activities
Asia and Latin America
Priorities
Climate action
EIB and COP
Economic and Social Cohesion
Infrastructure
Innovation and skills
Investing for Youth
SMEs
Environment
Sectors
Agriculture, Food and Rural Development
Digital economy
Education and training
Energy
Forestry
Health and Life Science
Regional development
Trans-European Networks
Transport
Urban agenda
Water and Wastewater management
Project cycle
Applying for a loan
Appraisal
Procurement
Monitoring
Projects to be financed
Explanatory notes
Breakdown by region
Breakdown by sector
Recently approved projects
Projects financed
Breakdown by region
Breakdown by sector
Multi-criteria list
Operations evaluation
Process and methodology

EIB na Slovensku

Pôžičky EIB na Slovensku dosiahli v roku 2015 výšku 1,04 mld. EUR. V porovnaní s rokom 2014 (556 mil. EUR) to predstavuje 100 %. Z objemu úverov poskytnutých v roku 2015 smerovalo 57 % do kombinovanej infraštruktúry, pričom 34 % bolo investovaných do oblasti dopravy a 9 % bolo poskytnutých MSP a stredne kapitalizovaným podnikom. Za posledných päť rokov (2011 – 2015) naša úverová činnosť na Slovensku dosiahla objem 2,9 mld. EUR.


Moderné MSP

V roku 2014 uzatvorila EIB sedem zmlúv o poskytnutí sprostredkovaných pôžičiek na sumu 185 mil. EUR so slovenskými bankami a lízingovými spoločnosťami, ktoré využijú finančné prostriedky od EIB na financovanie projektov, ktoré zrealizujú MSP a stredne kapitalizované podniky. Tieto úverové linky napĺňajú prioritu EIB, ktorou je podpora malých európskych podnikov a zmierňovanie vplyvu súčasnej hospodárskej krízy, a to zlepšovaním prístupu MSP k strednodobým a dlhodobým finančným zdrojom za výhodných finančných podmienok.


Zdravé lesy

Prvá pôžička svojho druhu pre EIB i Slovensko v roku 2014: podpísali sme prvú pôžičku v oblasti lesného hospodárstva na podporu komplexného programu rozvoja vidieka ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Financie od EIB v sume 120 mil. EUR prispejú k zalesňovaniu, lepšej ochrane a obhospodarovaniu lesov a k zvýšeniu kvality poľnohospodárskej infraštruktúry.
Podpora pre rozvoj Prešovského kraja

Požičiavame 25 mil. EUR na financovanie rozvoja verejnej infraštruktúry v Prešovskom kraji na východe Slovenska. Z našich finančných prostriedkov sa podporia projekty zamerané na modernizáciu regionálnej cestnej siete, rozvoj vzdelávania, sociálnej starostlivosti a kultúrnych zariadení, ako aj na posilnenie energetickej efektívnosti a na predchádzanie povodniam.Ako získať podporu od EIB na Slovensku: Tlačiť
Copyright © European Investment Bank 2016
The European Investment Bank is not responsible for the content of external internet sites.