corporate_banner_sk

The European Investment Bank in Slovakia: what we do

Projects
Priorities
Innovation and skills
SMEs and mid-caps
Infrastructure
Climate and environment
Climate action
EIB and COP
Environment
Regions
European Union
Enlargement countries
European Free Trade Association
Mediterranean neighbourhood
Maximizing synergies
Financing & advisory services
Loans
Private equity
Advisory services
FEMIP Support Package
How to apply
Trust fund
Technical advisory
Risk capital operations
CAMENA climate action envelope
MED 5P
Organisation and staff
FAQ - FEMIP
EU Eastern neighbours
Cooperation with other institutions and organisations
Financing facilities
DCFTA Initiative
Trust fund
Examples of EPTATF Operations
Institutional framework
Central Asia
Institutional framework
Cooperation with other institutions and organisations
Financing facilities
Technical assistance and grants
The EU bank in ACP
Our focus in the ACP region
Looking for a loan?
Investment Facility
Boost Africa
Our partners
Asia and Latin America
Sectors
Agriculture, food and rural development
Digital economy
Education and training
Energy
Forestry
Health and life science
Regional development
Trans-European Networks
Transport
Urban agenda
Water and wastewater management
Our initiatives
Economic Resilience Initiative
Investing in gender equality and women’s economic empowerment
Circular economy
Projects to be financed
Recently approved projects
Breakdown by region
Breakdown by sector
Explanatory notes
Financed projects
Breakdown by region
Breakdown by sector
Multi-criteria list
EFSI project list
Project cycle
Applying for a loan
Appraisal
Procurement
Monitoring
Operations evaluation
Process and methodology
The blog

Európska investičná banka na Slovenku: na čom pracujeme

Financovanie* zo strany EIB na Slovensku dosiahlo v roku 2017 výšku 320 mil. EUR.

Celková investícia skupiny EIB (Európskej investičnej banky a Európskeho investičného fondu) na Slovensku v roku 2017 predstavovala sumu 322 mil. EUR.

(*) podpísané zmluvy


Skupina Európskej investičnej banky - Celkové úvery na Slovensku v roku 2017

Vplyv projektov EIB na Slovensku

Prvá transakcia EFSI na Slovensku

EIB poskytne 426 mil. EUR spoločnosti Zero Bypass Limited na naprojektovanie, výstavbu, prevádzku a financovanie približne 27 km diaľnice D4 okolo Bratislavy. Nová cestná infraštruktúra posilní dopravnú kapacitu hlavného mesta Slovenskej republiky a susedného regiónu, pričom zlepší miestnu aj medzinárodnú prepojenosť a zvýši bezpečnosť aj spoľahlivosť odhadu trvania prepravy.


Oživenie v rýchlo sa rozvíjajúcom regióne hlavného mesta Slovenska

Významná secesná budova školy v historickom centre Bratislavy schátrala po desiatkach rokov zanedbávania a nedostatku investícií. Škola, známa ako Gymnázium Grosslingova 18, je jednou z najstarších vzdelávacích inštitúcií na Slovensku. Viac ako 100-ročná budova sa postupne rozpadala, jej zovňajšok upadal, chátrali jej podlahy a zhoršoval sa stav vnútorných stien... Prečítajte si o obnove ciest, zvyšovaní úrovne škôl a modernizácii kultúrnych centier na ceste za naplnením dlhodobej vízie pre Bratislavu.
Európsky fond pre strategické investície (EFSI) na Slovensku

Európsky fond pre strategické investície (EFSI) je iniciatíva, ktorá má pomôcť preklenúť súčasný nedostatok investícií v EÚ. Jej cieľom je uvoľniť 500 miliárd EUR do roku 2020.

Fond spustila skupina EIB spoločne s Európskou komisiou a je ústredným pilierom Investičného plánu pre Európu. Má podporiť zamestnanosť a HDP a zlepšovať tak životy ľudí na Slovensku.

Kľúčové údaje EFSI za Slovensko (do januára 2018)

  • Počet transakcií
    8
  • Schválené financovanie z EFSI
    475 mil. EUR
  • Očakávané investície v súvislosti s EFSI
    1,2 mld. EUR

Na našej mape si pozrite podrobnejší prehľad projektov EFSI na Slovensku.

Prieskum EIB o investovaní v roku 2017 – Slovensko

Každoročný prieskum skupiny EIB o investíciách a investičnom financovaní (EIBIS) je prieskum 12 300 firiem z celej EÚ, vďaka ktorému sa získavajú informácie o investičných činnostiach malých a stredných podnikov a väčších subjektov, ich požiadavkách na financovanie a ťažkostiach, ktorým čelia.

Kliknite sem a pozrite si prehľad výsledkov podľa krajín za rok 2017 za Slovensko.


Ako získať podporu od EIB na Slovensku: Tlačiť