corporate_banner_sk

The EIB in Slovakia

EIB na Slovensku

Pôžičky EIB na Slovensku dosiahli v roku 2016 výšku 874 mil. EUR. Z celkového objemu úverov smerovalo 63 % do projektov infraštruktúry, pričom 28 % bolo investovaných do slovenských MSP a stredne kapitalizovaných podnikov a 9 % bolo poskytnutých na projekty v oblasti životného prostredia. Za posledných päť rokov (2012 – 2016) naša úverová činnosť na Slovensku dosiahla objem 3,4 mld. EUR.

Celkové investície skupiny EIB (Európskej investičnej banky a Európskeho investičného fondu) dosiahli na Slovensku v roku 2016 sumu 920 mil. EUR.


Úvery EIB pol’a sektorov na Slovenskuv období rokov 2012-2016

Prvá transakcia EFSI na Slovensku

EIB poskytne 426 mil. EUR spoločnosti Zero Bypass Limited na naprojektovanie, výstavbu, prevádzku a financovanie približne 27 km diaľnice D4 okolo Bratislavy. Nová cestná infraštruktúra posilní dopravnú kapacitu hlavného mesta Slovenskej republiky a susedného regiónu, pričom zlepší miestnu aj medzinárodnú prepojenosť a zvýši bezpečnosť aj spoľahlivosť odhadu trvania prepravy.


Oživenie v rýchlo sa rozvíjajúcom regióne hlavného mesta Slovenska

Opravujú sa cesty, renovujú sa školy a rekonštruujú sa kultúrne strediská v snahe napĺňať dlhodobú víziu Bratislavy
Ako získať podporu od EIB na Slovensku: Tlačiť