corporate_banner_cs

Activity Report 2011

Zpráva o činnosti za rok 2011

ar2011en

Zpráva o činnosti představuje činnost skupiny EIB během uplynulého roku a vyhlídky do budoucna.

Obsah

 • Klíčové výsledky v roce 2011
 • Úvodní slovo prezidenta
 • Zvyšování růstového potenciálu a zaměstnanosti v Evropě
  • Podpora regionálního rozvoje v Evropě
  • Financování malých a středních podniků
  • Urychlování inovací
  • Propojování Evropy
  • Financování odvětví energetiky v Evropě
 • Podpora opatření v oblasti klimatu
  • Investice do snižování emisí
  • Přizpůsobení se změně klimatu
  • Vytváření udržitelných měst
 • Podpora politik EU mimo její hranice
 • Odpovědná instituce
 • Základní kapitál a výpůjční operace
 • Řízení a správa EIB


 • Papírová verze - k dispozici v : Vytisknout