4th EIB Climate Survey (1/3)
4th EIB Climate Survey (1/3)
-58% uważa, że ich krajowi nie uda się osiągnąć celów w zakresie zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do 2050 roku

Display original