corporate_banner_en

Bulgaria: EIB continues to support projects promoted by SMEs, midcaps and municipalities

Projects
Regions
European Union
Enlargement countries
Turkey
Iceland
Western Balkans
European Free Trade Association
Mediterranean Neighbourhood
FEMIP Overview
Supporting pan-Mediterranean initiatives
Financing & advice
FEMIP Loans
Private equity
Advisory & technical assistance
FEMIP Support Package
Procurement
How to apply
Trust Fund
Technical assistance
Private equity
Global dialogue
Partnerships
Organisation and staff
FEMIP Internship Programme
FAQ - FEMIP
EU Eastern Neighbours
Projects
Cooperation with other institutions and organisations
Financing facilities
Trust fund
Institutional framework
Applying for loans
Organisation and staff
Central Asia
Institutional framework
Cooperation with other institutions and organisations
Financing facilities
Technical assistance and grants
Applying for loans
Organisation and staff
Sub-Saharan Africa, Caribbean and Pacific
Funding and Financial Instruments
Applying for loans
Cooperation with partners
Investment Facility
Other initiatives
Activities
Asia and Latin America
Priorities
SMEs
Innovative options
Loans
Microfinance
EU partners for SMEs & mid-caps
Non-EU partners for SMEs & mid-caps
RDI support
Equity investment
Regional development
Climate Action
Urban & natural environment
Innovation
Skills and Jobs
Trans-European Networks
Transport
Energy
Project Cycle
Applying for a loan
Appraisal
Procurement
Monitoring
Projects to be Financed
Explanatory notes
Breakdown by region
European Union
EFTA countries
Enlargement Countries
Eastern Europe, Southern Caucasus and Russia
Mediterranean countries
Africa, Caribbean, Pacific countries + OCT
South Africa
Asia and Latin & Central America
Breakdown by sector
Projects Financed
Breakdown by region
European Union
EFTA countries
Enlargement Countries
Eastern Europe, Southern Caucasus and Russia
Mediterranean countries
Africa, Caribbean, Pacific countries + OCT
South Africa
Asia and Latin America
Breakdown by sector
Multi-criteria list
Operations Evaluation
Organisation and Programme
Programme
Methodology
Criteria
Rating scale
Process
Reports
Operations
Overview
Publications and reports
Cooperation and Coordination
ECG
European Financial Institutions
European Commission
Contacts

ЕИБ продължава да подкрепя проектни начинания на МСП, на дружества със средна капитализация и на общини в България

  • Намира се в: bg de en fr
  •  Дата на публикуване: 14 October 2011
  •  Справка: 2011-150-BG

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) отпуска заем в размер на 30 млн. евро на СИБАНК АД, България за финансиране на проекти на малки и средни предприятия (МСП), на дружества със средна капитализация и на общини в България.

Заемът от ЕИБ е за съфинансиране на проекти, които допринасят за регионалното развитие, за укрепване на конкурентоспособността и производителността на МСП и на дружествата със средна капитализация в България. Средствата от ЕИБ са предвидени и за подкрепа на проекти в промишлеността и услугите, и се допълват от безвъзмездна помощ от Европейската комисия (ЕК) и от Международния фонд за подпомагане извеждането от експлоатация на АЕЦ „Козлодуй“ (KIDSF).

Според г-н Вилхелм Молтерер, вицепрезидент на ЕИБ с ресор България: „Средствата от ЕИБ ще подпомогнат изпълнявани от МСП и дружества със средна капитализация проекти, които са двигател на растежа и развитието. Тези сектори са гръбнака на икономиката, те създават значителна заетост, възможности за труд за младите хора и осигуряват съществен дял от БВП на България”.

Заемът отразява приоритета на ЕИБ за осигуряване на по-добър достъп на МСП в Европа до дългосрочно финансиране с оглед преодоляване на последиците от финансовата криза. За да постигне тази цел, ЕИБ обединява усилията си с утвърдени финансови институции като СИБАНК, които познават вътрешния пазар и чиито клиенти са МСП, дружества със средна капитализация и общини.

Този заем е продължение на успешното сътрудничество между ЕИБ и СИБАНК. Банката вече е отпускала един заем на СИБАНК в размер на 25 млн. евро за финансиране на инвестиции в МСП чрез финансови посредници.

Предистория

ЕИБ е банката за дългосрочно кредитиране на Европейския съюз. Нейна основна задача е да допринася за интеграцията, балансираното развитие и икономическото и социалното сближаване на държавите членки на ЕС. Освен оказване на подкрепа за проекти в държавите членки на ЕС, кредитната дейност на банката обхваща предоставянето на средства за инвестиции в бъдещи държави членки на ЕС и страни-партньори на ЕС.

ЕИБ привлича значителни по обем средства на капиталовите пазари, които отпуска при изгодни условия за проекти в полза на политическите цели на ЕС. Банката е най-големият наднационален кредитополучател и неизменният й кредитен рейтинг от ААА се основава на солидна акционерна подкрепа, солидна капиталова база, отлично качество на активите, консервативно управление на риска и стабилна стратегия в областта на финансирането.


0 Разпечатайте
 Pdf
Copyright © European Investment Bank 2014
The European Investment Bank is not responsible for the content of external internet sites.

http://www.eib.org/projects/press/2011/2011-150-eib-continues-to-support-projects-promoted-by-smes-midcaps-and-municipalities-in-bulgaria.htm